Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Ngày thi : 30/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

Tuyển gấp 6 nam kỹ sư kinh tế tại Nhật Bản làm việc ở tỉnh Shiga

Tuyển gấp 6 nam kỹ sư kinh tế tại Nhật Bản làm việc ở tỉnh Shiga

Ngày thi : 16/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 210.000 Yên

Số lượng : 6

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 31/11/2021

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng kỹ sư may mặc đi Nhật Bản tuyển 9 nữ làm việc tại tỉnh Akiata

Đơn hàng kỹ sư may mặc đi Nhật Bản tuyển 9 nữ làm việc tại tỉnh Akiata

Ngày thi : 27/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 9

Kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Ngày thi : 28/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 10

Đơn hàng kỹ sư điện tử tại Nhật Bản tuyển 9 nam làm ở Ishikawa

Đơn hàng kỹ sư điện tử tại Nhật Bản tuyển 9 nam làm ở Ishikawa

Ngày thi : 15/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 196.000

Số lượng : 9

Tuyển gấp 12 kỹ sư điện làm việc tại Nhật Bản tỉnh Aichi

Tuyển gấp 12 kỹ sư điện làm việc tại Nhật Bản tỉnh Aichi

Ngày thi : 08/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 15 kỹ sư điện tại Nhật Bản làm ở tỉnh Shiga

Tuyển 15 kỹ sư điện tại Nhật Bản làm ở tỉnh Shiga

Ngày thi : 02/01/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 241.000 Yên

Số lượng : 15

Kỹ sư xây dựng Nhật Bản tuyển 18 nam làm tại Okinawa

Kỹ sư xây dựng Nhật Bản tuyển 18 nam làm tại Okinawa

Ngày thi : 21/01/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 18

Kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 45 nam làm việc tại tỉnh Shiga

Kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 45 nam làm việc tại tỉnh Shiga

Ngày thi : 27/01/2022

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 195 000 Yên

Số lượng : 45

Tuyển kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm lắp đặt đường ống nhựa

Tuyển kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm lắp đặt đường ống nhựa

Ngày thi : 26/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 195.000

Số lượng : 15

Kỹ sư IT làm việc tại Nhật Bản

Kỹ sư IT làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 09/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000

Số lượng : 60

phone 0981 885 885