Đơn hàng kỹ sư kinh tế lễ tân khách sạn tại Nhật Bản

Đơn hàng kỹ sư kinh tế lễ tân khách sạn tại Nhật Bản

Ngày thi : 28/04/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 222.000 Yên

Số lượng : 40

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư IT CNTT làm việc tại Nhật Bản

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư IT CNTT làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 19/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 250.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng kỹ sư điện đi Nhật Bản tuyển gấp 12 nam làm tại tỉnh Aichi

Đơn hàng kỹ sư điện đi Nhật Bản tuyển gấp 12 nam làm tại tỉnh Aichi

Ngày thi : 28/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 210.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng kỹ sư xây dựng đi Nhật Bản tuyển 18 nam làm tại Tokyo và Osaka

Đơn hàng kỹ sư xây dựng đi Nhật Bản tuyển 18 nam làm tại Tokyo và Osaka

Ngày thi : 21/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng tuyển kỹ sư chăn nuôi thú y đi Nhật Bản tại Hokkaido

Đơn hàng tuyển kỹ sư chăn nuôi thú y đi Nhật Bản tại Hokkaido

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển gấp 36 nam nữ kỹ sư kinh tế tại Nhật Bản làm việc ở tỉnh Shiga

Tuyển gấp 36 nam nữ kỹ sư kinh tế tại Nhật Bản làm việc ở tỉnh Shiga

Ngày thi : 26/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 210.000 Yên

Số lượng : 36

Đơn hàng kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Đơn hàng kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Ngày thi : 28/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng kỹ sư may mặc đi Nhật Bản tuyển 9 nữ làm việc tại tỉnh Akiata

Đơn hàng kỹ sư may mặc đi Nhật Bản tuyển 9 nữ làm việc tại tỉnh Akiata

Ngày thi : 27/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 31/03/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 30/07/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

Tuyển kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm lắp đặt đường ống nhựa

Tuyển kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm lắp đặt đường ống nhựa

Ngày thi : 26/06/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 195.000 Yên

Số lượng : 15

Tuyển kỹ sư nữ đi Nhật Bản làm kiểm tra sản phẩm vận hành máy tại tỉnh Osaka

Tuyển kỹ sư nữ đi Nhật Bản làm kiểm tra sản phẩm vận hành máy tại tỉnh Osaka

Ngày thi : 25/06/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 210.000 Yên

Số lượng : 10