Xuất khẩu lao động New Zealand đơn hàng tuyển nam nữ phục vụ nhà hàng

Xuất khẩu lao động New Zealand đơn hàng tuyển nam nữ phục vụ nhà hàng

Ngày thi : 22/04/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 80 triệu

Số lượng : 15

Tuyển lao động làm xây dựng tại New Zealand

Tuyển lao động làm xây dựng tại New Zealand

Ngày thi : 22/04/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 4000- 6,500 NZD

Số lượng : 40

Ngành nông nghiệp tuyển lao động nam nữ làm farm ở New Zealand

Ngành nông nghiệp tuyển lao động nam nữ làm farm ở New Zealand

Ngày thi : 23/04/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 5000-5500 NZ

Số lượng : 100