Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Công xưởng 28/02/2022 Nam Nữ 4000 AUD 100 detail
Công xưởng 26/02/2022 Nam Nữ 1.100 USD 200 detail
Thực phẩm 18/03/2022 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Đóng gói 16/03/2022 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Cơ khí 24/02/2022 Nam 160.768 Yên 54 detail
Thực phẩm 19/02/2022 Nữ 157.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 24/02/2022 Nữ 157.000 Yên 54 detail
Phân Loại 19/03/2022 Nam 167.385 Yên 20 detail
May mặc 25/03/2022 Nữ 151.500 Yên 9 detail
Kĩ sư Cơ khí 30/03/2022 Nam 200.000 Yên 10 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Kĩ sư Cơ khí 30/03/2022 Nam 200.000 Yên 10 detail
kĩ sư kinh tế 16/12/2021 Nam 210.000 Yên 6 detail
Nông Nghiệp 31/11/2021 Nam/Nữ 190.000 Yên 15 detail
May mặc 27/12/2021 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Kĩ sư Cơ khí 28/11/2021 Nam 180.000 10 detail
Điện tử 15/11/2021 Nam 196.000 9 detail
kĩ sư điện 08/12/2021 Nam 180.000 Yên 12 detail
Điện tử 02/01/2022 Nam 241.000 Yên 15 detail
Xây dựng 21/01/2022 Nam 190.000 Yên 18 detail
Cơ khí 27/01/2022 Nam/Nữ 195 000 Yên 45 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 26/03/2022 Nam 156.294 Yên 70 detail
Phân Loại 19/03/2022 Nam 167.385 Yên 20 detail
Cơ khí 24/02/2022 Nam 160.768 Yên 54 detail
Nông Nghiệp 22/02/2022 Nữ/ Nam 150.369 Yên 57 detail
Xây dựng 12/03/2022 Nam 180.000 59 detail
Công xưởng 25/02//2022 Nam 165.376 Yên 15 detail
Ô tô 24/02/2022 Nam 157.000 Yên 18 detail
Mạ điện 15/12/2021 Nam 150.288 Yên 15 detail
Hàn Xì 18/12/2021 Nam 150.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 14/12/2021 Nam 161.400 12 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
May mặc 25/03/2022 Nữ 151.500 Yên 9 detail
Thực phẩm 24/02/2022 Nữ 157.000 Yên 54 detail
Đóng gói 16/03/2022 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 18/03/2022 Nữ 176.000 Yên 18 detail
May mặc 21/02/2022 Nam/Nữ 149.540 30 detail
Thực phẩm 07/03/2022 Nữ 148.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 19/02/2022 Nữ 157.000 Yên 60 detail
Nông Nghiệp 23/12/2021 Nữ 151.064 yên 9 detail
May mặc 23/12/2021 Nữ 148.500 Yên 33 detail
Phân Loại 18/12/2021 Nữ 155.000 Yên 30 detail

Việc làm ngoài nước mới nhất Xem thêm

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức việc làm ngoài nước

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 0981 885 885