Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 18/12/2020 Nữ 176000 Yên 18 detail
Thủy Sản 20/05/2020 Nữ 149.124 Yên 48 detail
Thực phẩm 26/05/2020 Nam 156.294 Yên 70 detail
Đúc nhựa 14/11/2020 Nam Nữ 160.768 Yên 25 detail
Xây dựng 19/05/2020 Nam 106.000 Yên 117 detail
Xây dựng 20/10/2020 Nam 157.248 Yên 36 detail
Thủy Sản 28/05/2020 Nam 189,000 Yên 9 detail
Cơ khí 11/05/2020 Nam 155,653 Yên 9 detail
Nội thất 12/05/2020 Nam 155.658 Yên 12 detail
Xây dựng 23/07/2020 Nam 180.000 Yên 6 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Kĩ sư Cơ khí 30/05/2020 Nam 200.000 Yên 10 detail
Kĩ sư Cơ khí 28/05/2020 Nam 180.000 Yên 10 detail
kĩ sư điện 08/11/2019 nam 180.000 Yên 3 detail
kĩ sư điện 08/11/2019 nam 180.000 Yên 3 detail
kĩ sư kinh tế 16/11/2019 Nam 21 MAN Yên 6 detail
Kỹ Sư IT 09/10/2018 Nam 190.000 Yên 60 detail
May mặc 27/06/2018 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Điện tử 15/06/2018 Nam 196.000 Yên 9 detail
Điện tử 02/05/2018 Nam 241.000 Yên 15 detail
Xây dựng 21/04/2018 Nam 190000 Yên 18 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thủy Sản 25/10/2020 Nam Nữ 157.000 Yên 120 detail
Cơ khí 04/11/2020 Nam 160.768 Yên 54 detail
Thao tác máy CNC 19/05/2020 Nam 167.385 Yên 20 detail
Thực phẩm 26/05/2020 Nam 156.294 Yên 70 detail
Đúc nhựa 14/11/2020 Nam Nữ 160.768 Yên 25 detail
Xây dựng 19/05/2020 Nam 106.000 Yên 117 detail
Thủy Sản 28/05/2020 Nam 189,000 Yên 9 detail
Cơ khí 11/05/2020 Nam 155,653 Yên 9 detail
Nội thất 12/05/2020 Nam 155.658 Yên 12 detail
Xây dựng 23/07/2020 Nam 180.000 Yên 6 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 18/12/2020 Nữ 176000 Yên 18 detail
Đóng gói 06/10/2020 Nữ 147.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 09/05/2020 Nữ 157.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 14/11/2020 Nữ 157.000 Yên 54 detail
May mặc 25/05/2020 Nữ 141.500 Yên 9 detail
1 Năm 22/10/2020 Nữ 142.080 Yên 25 detail
Thủy Sản 20/05/2020 Nữ 149.124 Yên 48 detail
Nông Nghiệp 23/05/2020 Nữ 132.000 Yên 6 detail
May mặc 27/10/2020 Nữ 128.870 Yên 54 detail
Thực phẩm 22/11/2019 Nữ 132,414 Yên 9 detail

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức - Sự kiện

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 0981 885 885