Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 23/03/2024 Nữ 153.054 Yên 30 detail
Thực phẩm 25/03/2024 Nam/Nữ 170.000 Yên 24 detail
Thực phẩm 18/03/2024 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Đóng gói 16/03/2024 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Thủy Sản 25/03/2024 Nam Nữ 157.000 Yên 120 detail
Cơ khí 24/03/2024 Nam 160.768 Yên 54 detail
Thực phẩm 15/03/2024 Nữ 177.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 24/03/2024 Nữ 177.000 Yên 54 detail
Phân Loại 29/03/2024 Nam 167.385 Yên 20 detail
May mặc 25/03/2024 Nữ 161.500 Yên 9 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Kỹ sư Kinh tế 28/04/2024 Nam/Nữ 222.000 Yên 40 detail
Kỹ Sư IT 19/03/2024 Nam Nữ 250.000 Yên 60 detail
kĩ sư điện 28/03/2024 Nam 210.000 Yên 12 detail
Xây dựng 21/03/2024 Nam 230.000 Yên 18 detail
Chăn nuôi 25/03/2024 Nam Nữ 220.000 Yên 30 detail
Kỹ sư Kinh tế 26/03/2024 Nam Nữ 210.000 Yên 36 detail
Kĩ sư Cơ khí 28/03/2024 Nam 220.000 Yên 10 detail
May mặc 27/03/2024 Nữ 230.000 Yên 9 detail
Nông Nghiệp 31/03/2024 Nam/Nữ 220.000 Yên 15 detail
Kĩ sư Cơ khí 30/07/2023 Nam 200.000 Yên 10 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Nội thất 25/03/2024 Nam 180.200 Yên 12 detail
Công xưởng 26/03/2024 Nam 180.696 yên 15 detail
Thực phẩm 14/03/2024 Nam 181.400 Yên 12 detail
Mộc 17/03/2024 Nam 178.373 Yên 21 detail
Lái máy XD 28/03/2024 Nam 183.339 Yên 12 detail
Nông Nghiệp 22/03/2024 Nữ/ Nam 150.369 Yên 57 detail
Xây dựng 28/03/2024 Nam 190.852 Yên 60 detail
Xây dựng 22/03/2024 Nam 180.000 Yên 59 detail
Công xưởng 25/03/2024 Nam 175.376 Yên 15 detail
Ô tô 24/03/2024 Nam 177.000 Yên 18 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Điều dưỡng 24/03/2024 Nữ 183.600 Yên 60 detail
In ấn 19/03/2024 Nữ 169.600 Yên 9 detail
May mặc 21/03/2024 Nam/Nữ 169.540 Yên 30 detail
Thực phẩm 17/03/2024 Nữ 178.000 Yên 30 detail
May mặc 25/03/2024 Nữ 161.500 Yên 9 detail
Thực phẩm 24/03/2024 Nữ 177.000 Yên 54 detail
Thực phẩm 15/03/2024 Nữ 177.000 Yên 60 detail
Đóng gói 16/03/2024 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 18/03/2024 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Đóng gói 25/09/2023 Nữ 140000 Yên 30 detail

Việc làm ngoài nước mới nhất Xem thêm

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức việc làm ngoài nước

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)