Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Đóng gói 25/12/2022 Nữ 140000 Yên 30 detail
kĩ sư điện 25/12/2022 Nữ 210.000 Yên 10 detail
Thực phẩm 25/12/2022 Nam/Nữ 170.000 Yên 24 detail
Công xưởng 31/02/2023 Nam Nữ 30 triệu 300 detail
Thực phẩm 18/12/2022 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Đóng gói 16/12/2022 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Thủy Sản 25/12/2022 Nam Nữ 157.000 Yên 120 detail
Cơ khí 24/12/2022 Nam 160.768 Yên 54 detail
Thực phẩm 15/12/2022 Nữ 157.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 24/12/2022 Nữ 157.000 Yên 54 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
kĩ sư kinh tế 26/12/2022 Nam Nữ 210.000 Yên 36 detail
Nông Nghiệp 31/12/2022 Nam/Nữ 190.000 Yên 15 detail
May mặc 27/12/2022 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Điện tử 15/12/2022 Nam 196.000 9 detail
Kĩ sư Cơ khí 30/12/2022 Nam 200.000 Yên 10 detail
Cơ khí 20/12/2022 Nam/Nữ 195 000 Yên 45 detail
Kỹ sư XD 18/12/2022 Nam 220.000 Yên 6 detail
kĩ sư điện 25/12/2022 Nữ 210.000 Yên 10 detail
kĩ sư điện 28/12/2022 Nam 180.000 Yên 12 detail
Xây dựng 21/11/2022 Nam 190.000 Yên 18 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Cơ khí 24/12/2022 Nam 160.768 Yên 54 detail
Thủy Sản 25/12/2022 Nam Nữ 157.000 Yên 120 detail
Mộc 17/12/2022 Nam 158.373 Yên 21 detail
Lái máy XD 28/12/2022 Nam 183.339 Yên 12 detail
Nông Nghiệp 22/12/2022 Nữ/ Nam 150.369 Yên 57 detail
Xây dựng 20/12/2022 Nam 160.852 Yên 60 detail
Xây dựng 22/12/2022 Nam 180.000 Yên 59 detail
Công xưởng 25/12/2022 Nam 165.376 Yên 15 detail
Ô tô 24/12/2022 Nam 157.000 Yên 18 detail
Công xưởng 19/12/2022 Nam 160.000 Yên 6 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 24/12/2022 Nữ 157.000 Yên 54 detail
Đóng gói 16/12/2022 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 18/12/2022 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Đóng gói 25/12/2022 Nữ 140000 Yên 30 detail
May mặc 21/12/2022 Nam/Nữ 149.540 Yên 30 detail
Thực phẩm 17/12/2022 Nữ 158.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 15/12/2022 Nữ 157.000 Yên 60 detail
Điện tử 24/11/2022 Nữ 150.228 Yên 58 detail
Đóng gói 25/11/2022 Nữ 160.000 Yên 45 detail
Thực phẩm 31/11/2022 Nữ 151.050 Yên 204 detail

Việc làm ngoài nước mới nhất Xem thêm

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức việc làm ngoài nước

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0385.866.866 (Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 0385 866 866