XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

Ngày thi : 20/10/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/05/2020

Giới tính : Nam + Nữ

Lương cơ bản : 152.624 Yên

Số lượng : 24

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Ngày thi : 18/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165000 Yên

Số lượng : 25

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2019

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 134.850 Yên

Số lượng : 45

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2019

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 135.243 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 6 NAM  VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

TUYỂN 6 NAM VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

Ngày thi : 27/11/2019

Giới tính : Nam và Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 9

phone