Đơn hàng làm lát gạch tại Nhật Bản tuyển 6 nam và 3 nữ

Đơn hàng làm lát gạch tại Nhật Bản tuyển 6 nam và 3 nữ

Ngày thi : 27/09/2022

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

phone 0385 866 866