TUYỂN 6 NAM  VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

TUYỂN 6 NAM VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

Ngày thi : 27/07/2021

Giới tính : Nam và Nữ

Lương cơ bản : 150.000

Số lượng : 6

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/05/2020

Giới tính : Nam + Nữ

Lương cơ bản : 152.624

Số lượng : 24

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Ngày thi : 18/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165000

Số lượng : 25

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2019

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 134.850

Số lượng : 45

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2019

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 135.243

Số lượng : 36

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000

Số lượng : 9

phone 0981 885 885