Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản tuyển nam nữ làm tại Hiroshima

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản tuyển nam nữ làm tại Hiroshima

Ngày thi : 15/12/2021

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.624 Yên

Số lượng : 24

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại Nhật Bản làm ở Akiata

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại Nhật Bản làm ở Akiata

Ngày thi : 18/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165 000

Số lượng : 25

Đơn hàng làm lát gạch tại Nhật Bản tuyển 6 nam và 3 nữ

Đơn hàng làm lát gạch tại Nhật Bản tuyển 6 nam và 3 nữ

Ngày thi : 27/11/2021

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

phone 0981 885 885