Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại CHLB Đức

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại CHLB Đức

Ngày thi : 28/06/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2400 Eur

Số lượng : 40

Thông báo chương trình xuất khẩu lao động Đức được nợ phí

Thông báo chương trình xuất khẩu lao động Đức được nợ phí

Ngày thi : 28/07/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 80 triệu

Số lượng : 40

Tuyển đầu bếp làm việc tại Đức không yêu cầu tiếng chỉ yêu cầu bảo hiểm

Tuyển đầu bếp làm việc tại Đức không yêu cầu tiếng chỉ yêu cầu bảo hiểm

Ngày thi : 22/04/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 2.800 Euro

Số lượng : 30

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2023

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2023

Ngày thi : 20/08/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 70 Triệu

Số lượng : 150