Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2022

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2022

Ngày thi : 20/04/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 70000000

Số lượng : 150

Tuyển đầu bếp làm việc tại Đức

Tuyển đầu bếp làm việc tại Đức

Ngày thi : 22/12/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2.800 Euro

Số lượng : 20

phone 0981 885 885