Tuyển lái xe đi Rumani Châu Âu số lượng lớn

Tuyển lái xe đi Rumani Châu Âu số lượng lớn

Ngày thi : 19/10/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1500 Euro

Số lượng : 150

3 Đơn hàng Xkld Rumani làm chế biến thực phẩm

3 Đơn hàng Xkld Rumani làm chế biến thực phẩm

Ngày thi : 22/06/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1000 USD

Số lượng : 300

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani làm trong nhà máy

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani làm trong nhà máy

Ngày thi : 29/06/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.000 USD

Số lượng : 300

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Ngày thi : 22/06/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1200 USD

Số lượng : 200

Tuyển đơn hàng phụ nhà hàng và đầu bếp tại Rumani

Tuyển đơn hàng phụ nhà hàng và đầu bếp tại Rumani

Ngày thi : 25/06/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1000 USD

Số lượng : 10

phone 0385 866 866