Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu 2024

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu 2024

Ngày thi : 22/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1200 USD

Số lượng : 200

Tuyển đơn hàng phụ nhà hàng và đầu bếp tại Rumani

Tuyển đơn hàng phụ nhà hàng và đầu bếp tại Rumani

Ngày thi : 25/10/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1000 USD

Số lượng : 10

3 Đơn hàng Xkld Rumani làm chế biến thực phẩm

3 Đơn hàng Xkld Rumani làm chế biến thực phẩm

Ngày thi : 22/10/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1000 USD

Số lượng : 300

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani làm trong nhà máy

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani làm trong nhà máy

Ngày thi : 29/04/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.000 USD

Số lượng : 300

Tuyển lái xe đi Rumani Châu Âu số lượng lớn

Tuyển lái xe đi Rumani Châu Âu số lượng lớn

Ngày thi : 19/04/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1500 Euro

Số lượng : 150