Tuyển đơn hàng phụ nhà hàng và đầu bếp tại Rumani

Tuyển đơn hàng phụ nhà hàng và đầu bếp tại Rumani

Ngày thi : 25/12/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1000 USD

Số lượng : 10

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Ngày thi : 22/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1200 USD

Số lượng : 200

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani làm trong nhà máy

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani làm trong nhà máy

Ngày thi : 29/12/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.000 USD

Số lượng : 300

3 Đơn hàng Xkld Rumani làm chế biến thực phẩm

3 Đơn hàng Xkld Rumani làm chế biến thực phẩm

Ngày thi : 22/12/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1000 USD

Số lượng : 300

Tuyển lái xe đi Rumani Châu Âu số lượng lớn

Tuyển lái xe đi Rumani Châu Âu số lượng lớn

Ngày thi : 19/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1500 Euro

Số lượng : 150

phone 0981 885 885