TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỔ BÊ TÔNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỔ BÊ TÔNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/07/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN 18 NAM HÀN XÌ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 18 NAM HÀN XÌ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 24/06/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 162.000 Yên

Số lượng : 18

TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

Ngày thi : 04/07/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 100 NỮ và 20 NAM LÀM THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 100 NỮ và 20 NAM LÀM THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/06/2020

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 29/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.564 Yên

Số lượng : 21

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM DẬP KIM LOẠI LÀM VIỆC KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM DẬP KIM LOẠI LÀM VIỆC KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 14/05/2020

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 3

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.658 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 11/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/05/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 189,000 Yên

Số lượng : 9

phone