Tuyển 12 Nam đơn hàng làm bánh mì ở Nhật Bản tại tỉnh Aichi

Tuyển 12 Nam đơn hàng làm bánh mì ở Nhật Bản tại tỉnh Aichi

Ngày thi : 14/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 161.400 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng lái máy xúc đi Nhật Bản tuyển 12 nam làm tại tỉnh Kanagawa

Đơn hàng lái máy xúc đi Nhật Bản tuyển 12 nam làm tại tỉnh Kanagawa

Ngày thi : 28/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Ngày thi : 25/02/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Ngày thi : 17/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.373 Yên

Số lượng : 21

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Ngày thi : 22/02/2023

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 150.369 Yên

Số lượng : 57

Đơn hàng thi công cốt thép tại Nhật Bản tuyển 60 nam làm ở tỉnh Shiga

Đơn hàng thi công cốt thép tại Nhật Bản tuyển 60 nam làm ở tỉnh Shiga

Ngày thi : 20/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.852 Yên

Số lượng : 60

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 59

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ TẠI NHẬT BẢN

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 28 nam sửa chữa và bảo dưỡng ô tô tại Nhật Bản tỉnh Aichi

Tuyển 28 nam sửa chữa và bảo dưỡng ô tô tại Nhật Bản tỉnh Aichi

Ngày thi : 24/01/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 31/01/2023

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng thi công cách nhiệt tại Nhật Bản tuyển 6 nam làm tại Saitama

Đơn hàng thi công cách nhiệt tại Nhật Bản tuyển 6 nam làm tại Saitama

Ngày thi : 19/12/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 6

phone 0385 866 866