Hàn bán tự động Nhật Bản tuyển 15 nam làm ở tỉnh Akita và Aichi

Hàn bán tự động Nhật Bản tuyển 15 nam làm ở tỉnh Akita và Aichi

Ngày thi : 24/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 152.878 Yên

Số lượng : 15

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/10/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

Đơn hàng đúc đồ nhựa tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng đúc đồ nhựa tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 06/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.878

Số lượng : 12

Đơn hàng trồng rau trong nhà kính tại Nhật Bản tuyển 9 nam

Đơn hàng trồng rau trong nhà kính tại Nhật Bản tuyển 9 nam

Ngày thi : 10/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.000 yên

Số lượng : 9

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 31/11/2021

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng đổ bê tông tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở Osaka

Đơn hàng đổ bê tông tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở Osaka

Ngày thi : 23/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

Đơn hàng dập uốn kim loại tại Nhật Bản làm ở Tochigi

Đơn hàng dập uốn kim loại tại Nhật Bản làm ở Tochigi

Ngày thi : 24/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.440 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng gia công cơ khí tuyển 6 nam làm dập kim loại tại Nhật Bản

Đơn hàng gia công cơ khí tuyển 6 nam làm dập kim loại tại Nhật Bản

Ngày thi : 14/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng lái máy xây dựng Nhật Bản tuyển 21 nam làm tại Hiroshima

Đơn hàng lái máy xây dựng Nhật Bản tuyển 21 nam làm tại Hiroshima

Ngày thi : 29/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.564 Yên

Số lượng : 21

Đơn hàng điện lạnh đi Nhật tuyển 15 nam làm tại tỉnh Saitama

Đơn hàng điện lạnh đi Nhật tuyển 15 nam làm tại tỉnh Saitama

Ngày thi : 06/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.696 yên

Số lượng : 15

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ TẠI NHẬT BẢN

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/11//2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

phone 0981 885 885