Tuyển đầu bếp làm việc tại Đức

Tuyển đầu bếp làm việc tại Đức

Ngày thi : 22/07/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2.800 Euro

Số lượng : 20

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2021

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2021

Ngày thi : 20/08/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 70000000

Số lượng : 150

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/07/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

41 đơn hàng Singapore mới nhất tuyển liên tục

41 đơn hàng Singapore mới nhất tuyển liên tục

Ngày thi : 21/08/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 40000

Số lượng : 200

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.467

Số lượng : 34

TUYỂN GẤP 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI - NHẬT BẢN

TUYỂN GẤP 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.659

Số lượng : 6

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

Ngày thi : 20/08/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 14/08/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN 70 NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 70 NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.294 Yên

Số lượng : 70

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

Ngày thi : 04/08/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

phone 0981 885 885