Đơn hàng kỹ sư kinh tế lễ tân khách sạn tại Nhật Bản

Đơn hàng kỹ sư kinh tế lễ tân khách sạn tại Nhật Bản

Ngày thi : 28/04/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 222.000 Yên

Số lượng : 40

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư IT CNTT làm việc tại Nhật Bản

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư IT CNTT làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 19/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 250.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng kỹ sư điện đi Nhật Bản tuyển gấp 12 nam làm tại tỉnh Aichi

Đơn hàng kỹ sư điện đi Nhật Bản tuyển gấp 12 nam làm tại tỉnh Aichi

Ngày thi : 28/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 210.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng kỹ sư xây dựng đi Nhật Bản tuyển 18 nam làm tại Tokyo và Osaka

Đơn hàng kỹ sư xây dựng đi Nhật Bản tuyển 18 nam làm tại Tokyo và Osaka

Ngày thi : 21/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng tuyển kỹ sư chăn nuôi thú y đi Nhật Bản tại Hokkaido

Đơn hàng tuyển kỹ sư chăn nuôi thú y đi Nhật Bản tại Hokkaido

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển gấp 36 nam nữ kỹ sư kinh tế tại Nhật Bản làm việc ở tỉnh Shiga

Tuyển gấp 36 nam nữ kỹ sư kinh tế tại Nhật Bản làm việc ở tỉnh Shiga

Ngày thi : 26/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 210.000 Yên

Số lượng : 36

Đơn hàng kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Đơn hàng kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Ngày thi : 28/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng kỹ sư may mặc đi Nhật Bản tuyển 9 nữ làm việc tại tỉnh Akiata

Đơn hàng kỹ sư may mặc đi Nhật Bản tuyển 9 nữ làm việc tại tỉnh Akiata

Ngày thi : 27/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 31/03/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng điều dưỡng Nhật Bản tuyển 60 nữ làm việc tại tỉnh Tokyo

Đơn hàng điều dưỡng Nhật Bản tuyển 60 nữ làm việc tại tỉnh Tokyo

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng làm thạch cao tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở Tokyo

Đơn hàng làm thạch cao tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở Tokyo

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.200 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng điện lạnh đi Nhật tuyển 15 nam làm tại tỉnh Saitama

Đơn hàng điện lạnh đi Nhật tuyển 15 nam làm tại tỉnh Saitama

Ngày thi : 26/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.696 yên

Số lượng : 15