Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/07/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/07/ 2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.467

Số lượng : 34

TUYỂN 54 NỮ ĐI XKLD NHẬT BẢN MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

TUYỂN 54 NỮ ĐI XKLD NHẬT BẢN MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

Ngày thi : 27/08/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.870

Số lượng : 54

TUYỂN GẤP 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI - NHẬT BẢN

TUYỂN GẤP 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.659

Số lượng : 6

TUYỂN 6 NAM  VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

TUYỂN 6 NAM VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

Ngày thi : 27/07/2021

Giới tính : Nam và Nữ

Lương cơ bản : 150.000

Số lượng : 6

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

Ngày thi : 20/08/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 14/08/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN 70 NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 70 NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.294 Yên

Số lượng : 70

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/08/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.124 Yên

Số lượng : 48

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI SHIZUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI SHIZUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 10

phone 0981 885 885