Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 29/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.564 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 90

CÔNG XƯỞNG

CÔNG XƯỞNG

Ngày thi : 30/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.611 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tải tại FUKUOKA

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tải tại FUKUOKA

Ngày thi : 25/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.200 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 20 Nam làm nội thất tu sửa nhà mới tại HOKKAIDO

Tuyển 20 Nam làm nội thất tu sửa nhà mới tại HOKKAIDO

Ngày thi : 05/02/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Ngày thi : 17/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 21

HOÀN THIỆN NỘI THÂT LÀM THẠCH CAO

HOÀN THIỆN NỘI THÂT LÀM THẠCH CAO

Ngày thi : 15/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.200 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/01/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.971 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN - NHẬT BẢN

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/01/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

Ngày thi : 04/02/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 14/01/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

phone