TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/02/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.124 Yên

Số lượng : 48

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

Ngày thi : 20/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 14/03/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN 70 NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 70 NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/02/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.294 Yên

Số lượng : 70

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/03/ 2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

Ngày thi : 22/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 142.080 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/02/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

 XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO

Ngày thi : 14/02/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/03/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

Ngày thi : 04/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

phone 0981 885 885