Tuyển sinh du học nghề Úc 2024 (Visa 500) mới nhất

Tuyển sinh du học nghề Úc 2024 (Visa 500) mới nhất

Ngày thi : 22/10/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 25 AUD/giờ

Số lượng : 50

Tuyển sinh du học nghề Úc vừa học vừa làm cơ hội kiếm 4000 UAD

Tuyển sinh du học nghề Úc vừa học vừa làm cơ hội kiếm 4000 UAD

Ngày thi : 28/10/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 4000 AUD

Số lượng : 100

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Ngày thi : 26/06/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 85 triệu

Số lượng : 1500

Tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Úc ngành công nghệ thông tin (CNTT)

Tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Úc ngành công nghệ thông tin (CNTT)

Ngày thi : 19/09/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 3200 AUD

Số lượng : 0

phone 0385 866 866