Tuyển sinh du học nghề Úc vừa học vừa làm cơ hội kiếm 4000 UAD một tháng

Tuyển sinh du học nghề Úc vừa học vừa làm cơ hội kiếm 4000 UAD một tháng

Ngày thi : 28/10/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 4000 AUD

Số lượng : 100

Tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Úc ngành công nghệ thông tin (CNTT)

Tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Úc ngành công nghệ thông tin (CNTT)

Ngày thi : 19/09/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 3200 AUD

Số lượng : 0

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Ngày thi : 26/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 85 triệu

Số lượng : 1500

phone 0385 866 866