Tuyển 6 nữ làm nông nghiệp tại Nhật Bản tỉnh Kumamoto

Tuyển 6 nữ làm nông nghiệp tại Nhật Bản tỉnh Kumamoto

Ngày thi : 23/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.000

Số lượng : 6

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng chế biến thực phẩm chả cá tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm chả cá tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 17/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.538 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng vệ sinh tòa nhà tại Nhật Bản tuyển 54 nữ làm ở Shiga

Đơn hàng vệ sinh tòa nhà tại Nhật Bản tuyển 54 nữ làm ở Shiga

Ngày thi : 20/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.900 yên

Số lượng : 54

Đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Nhật Bản tuyển 30 nam nữ

Đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Nhật Bản tuyển 30 nam nữ

Ngày thi : 20/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.400 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng nông nghiệp tại Nhật Bản tuyển 9 nữ làm trong nhà kính

Đơn hàng nông nghiệp tại Nhật Bản tuyển 9 nữ làm trong nhà kính

Ngày thi : 03/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.064 yên

Số lượng : 9

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nữ may áo sơ mi, áo phông

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nữ may áo sơ mi, áo phông

Ngày thi : 09/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng kiểm tra máy tại Nhật Bản tuyển 6 nữ

Đơn hàng kiểm tra máy tại Nhật Bản tuyển 6 nữ

Ngày thi : 05/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 154.342 yên

Số lượng : 6

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 18 nữ vận hành máy ép nhựa

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 18 nữ vận hành máy ép nhựa

Ngày thi : 24/10/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.247 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng chế biến thủy sản tại Nhật Bản tuyển 12 nữ

Đơn hàng chế biến thủy sản tại Nhật Bản tuyển 12 nữ

Ngày thi : 12/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 158.289 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng bảo dưỡng máy móc tại Nhật Bản tuyển 12 nữ làm ở tỉnh Hyogo

Đơn hàng bảo dưỡng máy móc tại Nhật Bản tuyển 12 nữ làm ở tỉnh Hyogo

Ngày thi : 04/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.862 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng 1 năm Nhật Bản tuyển 24 nữ chế biến thực phẩm

Đơn hàng 1 năm Nhật Bản tuyển 24 nữ chế biến thực phẩm

Ngày thi : 26/10/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.722 Yên

Số lượng : 24

phone 0981 885 885