TUYỂN 30 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 30 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 06/07/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 30

TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/05/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 142.080 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI KUMATOMO - NHẬT BẢN

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI KUMATOMO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/05/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132.000 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/05/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.124 Yên

Số lượng : 48

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/05/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

 TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO - NHẬT BẢN

TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 14/05/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN - NHẬT BẢN

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/05/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 14/01/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN 95 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 95 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/01/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

 TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 210

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 9/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.328 Yên

Số lượng : 12

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

phone