Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản

Ngày thi : 24/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.228 Yên

Số lượng : 58

 TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.600 Yên

Số lượng : 20

TUYỂN 95 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 95 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 05/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Ngày thi : 21/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Ngày thi : 28/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại Hokkaido

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại Hokkaido

Ngày thi : 12/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Ngày thi : 26/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại Nhật Bản tỉnh Aichi

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại Nhật Bản tỉnh Aichi

Ngày thi : 28/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.365 Yên

Số lượng : 75

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại Nhật Bản

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại Nhật Bản

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm tại Nhật Bản

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm tại Nhật Bản

Ngày thi : 10/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

phone 0981 885 885