TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 48 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/02/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.124 Yên

Số lượng : 48

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

Ngày thi : 22/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 142.080 Yên

Số lượng : 25

 XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO

Ngày thi : 14/02/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/03/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

TUYỂN 30 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 30 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản

Ngày thi : 24/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.228

Số lượng : 58

 TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.600

Số lượng : 20

TUYỂN 95 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 95 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 05/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000

Số lượng : 95

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Ngày thi : 21/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000

Số lượng : 12

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262

Số lượng : 60

phone 0981 885 885