Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Ngày thi : 21/02/2022

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 149.540

Số lượng : 30

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 07/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Ngày thi : 19/02/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2022

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2022

Ngày thi : 20/04/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 70000000

Số lượng : 150

Đơn hàng nông nghiệp tại Nhật Bản tuyển 9 nữ làm trong nhà kính

Đơn hàng nông nghiệp tại Nhật Bản tuyển 9 nữ làm trong nhà kính

Ngày thi : 23/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.064 yên

Số lượng : 9

Đơn hàng may quần áo phụ nữ và trẻ em tại Nhật Bản làm ở tỉnh Yamagata

Đơn hàng may quần áo phụ nữ và trẻ em tại Nhật Bản làm ở tỉnh Yamagata

Ngày thi : 23/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 33

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Nhật Bản tỉnh Shizuoka

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Nhật Bản tỉnh Shizuoka

Ngày thi : 18/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 09 nữ Sản xuất phụ kiện ô tô tại Nhật Bản tỉnh Wakayama

Tuyển 09 nữ Sản xuất phụ kiện ô tô tại Nhật Bản tỉnh Wakayama

Ngày thi : 29/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 165.000

Số lượng : 9

phone 0981 885 885