Đơn hàng điều dưỡng Nhật Bản tuyển 60 nữ làm việc tại tỉnh Tokyo

Đơn hàng điều dưỡng Nhật Bản tuyển 60 nữ làm việc tại tỉnh Tokyo

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng in ấn Nhật Bản tuyển 09 Nữ làm tại tỉnh Hyogo

Đơn hàng in ấn Nhật Bản tuyển 09 Nữ làm tại tỉnh Hyogo

Ngày thi : 19/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 169.600 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Ngày thi : 21/03/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 169.540 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 17/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 178.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 161.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 177.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ làm ở siêu thị

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ làm ở siêu thị

Ngày thi : 15/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 177.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng đi Nhật miễn phí tuyển 30 nữ đóng gói công nghiệp

Đơn hàng đi Nhật miễn phí tuyển 30 nữ đóng gói công nghiệp

Ngày thi : 25/09/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng bảo dưỡng máy móc tại Nhật Bản tuyển 12 nữ làm ở tỉnh Hyogo

Đơn hàng bảo dưỡng máy móc tại Nhật Bản tuyển 12 nữ làm ở tỉnh Hyogo

Ngày thi : 24/04/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 161.862 Yên

Số lượng : 12

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2023

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Đức 2023

Ngày thi : 20/08/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 70 Triệu

Số lượng : 150