Tuyển thợ hàn đi Hungary và Slovakia Châu Âu phí rẻ lương cao

Tuyển thợ hàn đi Hungary và Slovakia Châu Âu phí rẻ lương cao

Ngày thi : 29/02/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2.200 Euro

Số lượng : 30

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển Nam Nữ đóng gói

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển Nam Nữ đóng gói

Ngày thi : 26/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Ngày thi : 26/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 85 triệu

Số lượng : 1500

Du học Úc vừa học vừa làm cơ hội kiếm 4000 UAD một tháng

Du học Úc vừa học vừa làm cơ hội kiếm 4000 UAD một tháng

Ngày thi : 28/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 4000 AUD

Số lượng : 100

Xuất khẩu lao động Hungary với 5 đơn hàng tuyển mới

Xuất khẩu lao động Hungary với 5 đơn hàng tuyển mới

Ngày thi : 26/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 200

3 đơn hàng xuất khẩu lao động Hungary làm Phiên dịch, đốc công, điện tử

3 đơn hàng xuất khẩu lao động Hungary làm Phiên dịch, đốc công, điện tử

Ngày thi : 29/02/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 2000USD

Số lượng : 100

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Ngày thi : 30/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Ngày thi : 19/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

phone 0981 885 885