Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Ngày thi : 22/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1200 USD

Số lượng : 200

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Xuất khẩu lao động Australia Úc Tuyển 1500 nam nữ làm nông nghiệp

Ngày thi : 26/03/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 85 triệu

Số lượng : 1500

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

Xuất khẩu lao động Đài Loan tuyển 15 nam

Xuất khẩu lao động Đài Loan tuyển 15 nam

Ngày thi : 22/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 23.800 Đài tệ

Số lượng : 0

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/03/ 2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

Ngày thi : 22/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 142.080 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/02/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

 XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO

Ngày thi : 14/02/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 60 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/03/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

Ngày thi : 04/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 100 NỮ và 20 NAM LÀM THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 100 NỮ và 20 NAM LÀM THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/02/ 2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

TUYỂN 30 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 30 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/02/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 30

phone 0981 885 885