Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển Nam Nữ đóng gói

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển Nam Nữ đóng gói

Ngày thi : 26/04/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/04/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu 2024

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu 2024

Ngày thi : 22/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1200 USD

Số lượng : 200

41 đơn hàng Singapore mới nhất tuyển liên tục

41 đơn hàng Singapore mới nhất tuyển liên tục

Ngày thi : 21/04/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 40000

Số lượng : 200

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 161.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại tỉnh Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại tỉnh Osaka

Ngày thi : 29/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 177.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ làm ở siêu thị

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ làm ở siêu thị

Ngày thi : 15/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 177.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

[Phí tổng 105tr] Đơn hàng chế biến thực phẩm cho nữ đi Nhật Bản

[Phí tổng 105tr] Đơn hàng chế biến thực phẩm cho nữ đi Nhật Bản

Ngày thi : 23/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 153.054 Yên

Số lượng : 30