Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển Nam Nữ đóng gói

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển Nam Nữ đóng gói

Ngày thi : 26/04/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/04/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50