Visa E7 Hàn Quốc tuyển thợ cơ khí thợ điện làm việc tại nhà máy đóng tàu

Visa E7 Hàn Quốc tuyển thợ cơ khí thợ điện làm việc tại nhà máy đóng tàu

Ngày thi : 27/09/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2,7 triệu Won

Số lượng : 20

phone 0385 866 866