Visa E7 Hàn Quốc tuyển thợ cơ khí thợ điện làm việc tại nhà máy đóng tàu

Visa E7 Hàn Quốc tuyển thợ cơ khí thợ điện làm việc tại nhà máy đóng tàu

Ngày thi : 27/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2 triệu Won

Số lượng : 20

phone 0981 885 885