3 đơn hàng xuất khẩu lao động Hungary làm Phiên dịch, đốc công, điện tử

3 đơn hàng xuất khẩu lao động Hungary làm Phiên dịch, đốc công, điện tử

Ngày thi : 29/10/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 2000USD

Số lượng : 100

Xuất khẩu lao động Hungary với 5 đơn hàng tuyển mới

Xuất khẩu lao động Hungary với 5 đơn hàng tuyển mới

Ngày thi : 26/10/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 200

Tuyển thợ hàn đi Hungary và Slovakia Châu Âu phí rẻ lương cao

Tuyển thợ hàn đi Hungary và Slovakia Châu Âu phí rẻ lương cao

Ngày thi : 29/04/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 2.200 Euro

Số lượng : 30

phone 0385 866 866