Xuất khẩu lao động Hungary với 5 đơn hàng tuyển mới

Xuất khẩu lao động Hungary với 5 đơn hàng tuyển mới

Ngày thi : 16/11/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 200

3 đơn hàng xuất khẩu lao động Hungary làm Phiên dịch, đốc công, điện tử

3 đơn hàng xuất khẩu lao động Hungary làm Phiên dịch, đốc công, điện tử

Ngày thi : 09/11/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 2000USD

Số lượng : 100

phone 0981 885 885