41 đơn hàng Singapore mới nhất tuyển liên tục

41 đơn hàng Singapore mới nhất tuyển liên tục

Ngày thi : 21/04/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 40000

Số lượng : 200

Đơn hàng xây dựng tại Singapore tuyển 1300 lao động phổ thông

Đơn hàng xây dựng tại Singapore tuyển 1300 lao động phổ thông

Ngày thi : 26/06/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 3000 SGD

Số lượng : 1300