Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng đi Nhật 1 năm 2021 tuyển 9 nam chế tác gỗ

Đơn hàng đi Nhật 1 năm 2021 tuyển 9 nam chế tác gỗ

Ngày thi : 12/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.000

Số lượng : 9

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/10/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Ngày thi : 09/11/ 2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 14/11/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 10 NAM KĨ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 10 NAM KĨ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/09/ 2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

Ngày thi : 20/08/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 25 NAM NỮ ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 14/08/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 25

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 25 NỮ PHÂN PHÁT HÀNG HÓA LÀM VIỆC TẠI FUKOUKA

Ngày thi : 22/07/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 142.080 Yên

Số lượng : 25

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

XKLD NHẬT BẢN TUYỂN 54 NAM LÀM DẬP KIM LOẠI ( LINH KIỆN Ô TÔ NISSAN)

Ngày thi : 04/08/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

phone 0981 885 885