Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 161.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại tỉnh Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại tỉnh Osaka

Ngày thi : 29/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 177.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ làm ở siêu thị

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ làm ở siêu thị

Ngày thi : 15/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 177.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/03/2024

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 24

[Phí tổng 105tr] Đơn hàng chế biến thực phẩm cho nữ đi Nhật Bản

[Phí tổng 105tr] Đơn hàng chế biến thực phẩm cho nữ đi Nhật Bản

Ngày thi : 23/03/2024

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 153.054 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản tuyển nam nữ làm tại Hiroshima

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản tuyển nam nữ làm tại Hiroshima

Ngày thi : 15/08/2023

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.624 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng buộc thép Nhật Bản tuyển 36 nam làm cho tập đoàn xây dựng lớn

Đơn hàng buộc thép Nhật Bản tuyển 36 nam làm cho tập đoàn xây dựng lớn

Ngày thi : 20/07/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 177.248 yên

Số lượng : 36

Đơn hàng tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 30/07/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10