Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Ngày thi : 30/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Ngày thi : 19/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Ngày thi : 19/02/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng tuyển 25 nam nữ đúc nhựa làm việc tại Nhật Bản

Đơn hàng tuyển 25 nam nữ đúc nhựa làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 24/12/2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 25

Đơn hàng đi Nhật 1 năm 2021 tuyển 9 nam chế tác gỗ

Đơn hàng đi Nhật 1 năm 2021 tuyển 9 nam chế tác gỗ

Ngày thi : 12/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.000

Số lượng : 9

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

XKLD NHẬT BẢN NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 36 NAM LÀM QUANH KV KANTO

Ngày thi : 20/08/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 100 NỮ và 20 NAM LÀM THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 100 NỮ và 20 NAM LÀM THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/ 2021

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

phone 0981 885 885