Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Ngày thi : 22/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.250 Yên

Số lượng : 9

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỔ BÊ - TÔNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỔ BÊ - TÔNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 6

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Ngày thi : 25/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 48

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 24/03/2019

Giới tính : Nam + Nữ

Lương cơ bản : 152.624 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 189,000 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 11/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.658 Yên

Số lượng : 12

XÂY DỰNG LÀM COPHA PANEN

XÂY DỰNG LÀM COPHA PANEN

Ngày thi : 21/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.375 Yên

Số lượng : 24

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.971 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132,414 Yên

Số lượng : 9

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.149 Yên

Số lượng : 60

phone 0981 885 885