MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 135.040 Yên

Số lượng : 9

NỘI THÂT SƠN BẢ THẠCH CAO

NỘI THÂT SƠN BẢ THẠCH CAO

Ngày thi : 28/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 211.200 Yên

Số lượng : 9

KỸ SƯ IT

KỸ SƯ IT

Ngày thi : 09/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 60

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi : 23/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 90

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi : 23/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 90

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

Ngày thi : 15/9//2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

SỬA CHỮA Ô TÔ BẢO DƯỠNG  TẠI NHẬT BẢN

SỬA CHỮA Ô TÔ BẢO DƯỠNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 137.000 Yên

Số lượng : 15

LÁI MÃY XÚC

LÁI MÃY XÚC

Ngày thi : 18/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 175.000 Yên

Số lượng : 12

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.289 Yên

Số lượng : 12

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 13/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 30

Lắp ráp linh kiện điện tử

Lắp ráp linh kiện điện tử

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.400 Yên

Số lượng : 15

phone 0981 336 339