XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 25/12/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.149 Yên

Số lượng : 60

XÂY DỰNG LÀM COPHA PANEN

XÂY DỰNG LÀM COPHA PANEN

Ngày thi : 21/12/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.375 Yên

Số lượng : 24

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

Ngày thi : 20/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.900 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 20/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 17/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.636 Yên

Số lượng : 6

MẠ ĐIỆN

MẠ ĐIỆN

Ngày thi : 15/12/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.288 Yên

Số lượng : 15

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2018

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 135.243 Yên

Số lượng : 36

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi : 24/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.055 Yên

Số lượng : 18

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2018

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 134.850 Yên

Số lượng : 45

 TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 210

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 9/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.328 Yên

Số lượng : 12

phone 0981 885 885