Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Ngày thi : 21/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000

Số lượng : 12

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Ngày thi : 22/1/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.250

Số lượng : 9

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

Ngày thi : 18/11/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.300

Số lượng : 20

Tuyển 12 Nam làm bánh mỳ tại Aichi Nhật Bản

Tuyển 12 Nam làm bánh mỳ tại Aichi Nhật Bản

Ngày thi : 14/11/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 151.400

Số lượng : 12

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262

Số lượng : 60

Tuyển 120 Nam chế biến thực phẩm tại Chiba

Tuyển 120 Nam chế biến thực phẩm tại Chiba

Ngày thi : 20/11/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 145.000

Số lượng : 120

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Ngày thi : 28/11/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000

Số lượng : 20

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp Nhật Bản tại OITA

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp Nhật Bản tại OITA

Ngày thi : 16/11/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.667

Số lượng : 27

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050

Số lượng : 204

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại Hokkaido

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại Hokkaido

Ngày thi : 12/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.000

Số lượng : 18

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Ngày thi : 26/10/2020

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294

Số lượng : 90

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tại Nhật Bản

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tại Nhật Bản

Ngày thi : 25/11/2020

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.200

Số lượng : 15

phone 0981 885 885