Đơn hàng tuyển 70 nam làm thực phẩm tại Chiba Nhật Bản

Đơn hàng tuyển 70 nam làm thực phẩm tại Chiba Nhật Bản

Ngày thi : 26/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.294 Yên

Số lượng : 70

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Ngày thi : 30/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Ngày thi : 19/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/02/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Ngày thi : 21/02/2022

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 149.540

Số lượng : 30

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Ngày thi : 22/02/2022

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 150.369 Yên

Số lượng : 57

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/03/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 59

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 07/03/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.000 Yên

Số lượng : 30

phone 0981 885 885