Đơn hàng dập kim loại Nhật Bản tuyển 100 nam làm linh kiện ô tô Nissan

Đơn hàng dập kim loại Nhật Bản tuyển 100 nam làm linh kiện ô tô Nissan

Ngày thi : 04/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.100

Số lượng : 100

Đơn hàng mộc xây dựng Nhật Bản tuyển 18 Nam làm mộc thủ công tại Yamagata

Đơn hàng mộc xây dựng Nhật Bản tuyển 18 Nam làm mộc thủ công tại Yamagata

Ngày thi : 24/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000

Số lượng : 18

Xkld Nhật Bản tuyển 18 Nam đóng gói và chế tác đá công nghiệp tại Gifu

Xkld Nhật Bản tuyển 18 Nam đóng gói và chế tác đá công nghiệp tại Gifu

Ngày thi : 03/11/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.000

Số lượng : 18

Đơn hàng mộc xây dựng Nhật Bản tuyển 45 nam làm tại Aichi

Đơn hàng mộc xây dựng Nhật Bản tuyển 45 nam làm tại Aichi

Ngày thi : 28/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.467

Số lượng : 45

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Ngày thi : 17/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.373

Số lượng : 21

Làm nông nghiệp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm tại tỉnh Kumamoto

Làm nông nghiệp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm tại tỉnh Kumamoto

Ngày thi : 30/10/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000

Số lượng : 30

Đơn hàng tuyển 9 nam làm thi công cách nhiệt tại Nhật Bản

Đơn hàng tuyển 9 nam làm thi công cách nhiệt tại Nhật Bản

Ngày thi : 25/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.878

Số lượng : 9

Làm sơn xây dựng tại Nhật Bản tuyển 36 Nam tỉnh Saitama

Làm sơn xây dựng tại Nhật Bản tuyển 36 Nam tỉnh Saitama

Ngày thi : 10/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.000

Số lượng : 36

Xkld Nhật Bản đơn hàng làm sơn xây dựng tuyển 9 nam tại Miyagi

Xkld Nhật Bản đơn hàng làm sơn xây dựng tuyển 9 nam tại Miyagi

Ngày thi : 25/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 125.878 Yên

Số lượng : 9

Xkld Nhật Bản tuyển 6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

Xkld Nhật Bản tuyển 6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

Ngày thi : 24/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.200

Số lượng : 6

Tuyển kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm lắp đặt đường ống nhựa

Tuyển kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm lắp đặt đường ống nhựa

Ngày thi : 26/10/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 195.000

Số lượng : 15

Xkld Nhật Bản đơn hàng thực phẩm tuyển 30 nữ tại tỉnh Aichi

Xkld Nhật Bản đơn hàng thực phẩm tuyển 30 nữ tại tỉnh Aichi

Ngày thi : 06/10/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000

Số lượng : 30

phone 0981 885 885