Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Ngày thi : 22/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.250 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Ngày thi : 09/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 131.624 Yên

Số lượng : 29

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Ngày thi : 15/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.852 Yên

Số lượng : 60

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 04/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 6

 TUYỂN 21 NAM VẬN HÀNH MÁY MÓC PHAY - HOÀN THIỆN KHUÔN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VẬN HÀNH MÁY MÓC PHAY - HOÀN THIỆN KHUÔN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.696 Yên

Số lượng : 21

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

Ngày thi : 18/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.300 Yên

Số lượng : 20

 TUYỂN 15 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUSHIMA

TUYỂN 15 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUSHIMA

Ngày thi : 13/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 15

SỬA CHỮA Ô TÔ BẢO DƯỠNG  TẠI NHẬT BẢN

SỬA CHỮA Ô TÔ BẢO DƯỠNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 137.000 Yên

Số lượng : 6

 TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 07/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.793 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 06/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.696 Yên

Số lượng : 15

Tuyển GẤP nam lắp đặt giàn giáo tại Nhật Bản tháng 01/2018

Tuyển GẤP nam lắp đặt giàn giáo tại Nhật Bản tháng 01/2018

Ngày thi : 04/07/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 70

phone 0981 885 885