GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Ngày thi : 16/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 162.443 Yên

Số lượng : 27

MỘC XÂY DỰNG

MỘC XÂY DỰNG

Ngày thi : 18/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.467 Yên

Số lượng : 6

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi : 24/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.055 Yên

Số lượng : 18

XÂY DỰNG

XÂY DỰNG

Ngày thi : 14/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 151.000 Yên

Số lượng : 18

GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Ngày thi : 18/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 142.520 --> 157.733 Yên

Số lượng : 70

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

Ngày thi : 21/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 122.000 Yên

Số lượng : 15

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 10/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 147.560 Yên

Số lượng : 18

VÁN KHUÔN

VÁN KHUÔN

Ngày thi : 5/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.544 Yên

Số lượng : 12

MỘC CỐT PHA

MỘC CỐT PHA

Ngày thi : 23/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 169.158 Yên

Số lượng : 12

HÀN GIÀN GIÁO

HÀN GIÀN GIÁO

Ngày thi : 10/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 9

GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Ngày thi : 22/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 45

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi : 24/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.055 Yên

Số lượng : 18

phone 0981 885 885