TUYỂN 6 NAM LÀM NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 6 NAM LÀM NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.760 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI HYOGO - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI HYOGO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.768 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.467 Yên

Số lượng : 34

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Ngày thi : 26/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 181.250 Yên

Số lượng : 50

TUYỂN 6 NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 6 NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Ngày thi : 22/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.250 Yên

Số lượng : 9

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỔ BÊ - TÔNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỔ BÊ - TÔNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 189,000 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 11/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.658 Yên

Số lượng : 12

phone 0981 885 885