TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/02/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.971 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 09 Nam làm thùng catton tại Osaka

Tuyển 09 Nam làm thùng catton tại Osaka

Ngày thi : 28/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.858 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 21

 TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.793 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/01/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 18

LÁI MÃY XÚC

LÁI MÃY XÚC

Ngày thi : 28/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 14/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

ĐÓNG SÁCH

ĐÓNG SÁCH

Ngày thi : 15/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.266 Yên

Số lượng : 9

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 12/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.149 Yên

Số lượng : 60

GIÀN GIÁO TẠI NHẬT BẢN

GIÀN GIÁO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 162.443 Yên

Số lượng : 27

phone 0981 885 885