XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 6

SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 130.476 Yên

Số lượng : 28

THI CÔNG CỐT THÉP

THI CÔNG CỐT THÉP

Ngày thi : 03/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 9

SƠN TỔNG HỢP

SƠN TỔNG HỢP

Ngày thi : 21/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 9

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.721 Yên

Số lượng : 18

NỘI THÂT SƠN BẢ THẠCH CAO

NỘI THÂT SƠN BẢ THẠCH CAO

Ngày thi : 28/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 211.200 Yên

Số lượng : 9

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi : 23/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 90

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi : 23/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 90

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

Ngày thi : 15/9//2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

SỬA CHỮA Ô TÔ BẢO DƯỠNG  TẠI NHẬT BẢN

SỬA CHỮA Ô TÔ BẢO DƯỠNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 137.000 Yên

Số lượng : 15

LÁI MÃY XÚC

LÁI MÃY XÚC

Ngày thi : 18/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

phone 0981 336 339