TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 5/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Ngày thi : 22/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.250 Yên

Số lượng : 9

MỘC CỐT PHA

MỘC CỐT PHA

Ngày thi : 23/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 169.158 Yên

Số lượng : 12

HÀN GIÀN GIÁO

HÀN GIÀN GIÁO

Ngày thi : 10/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 9

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 59

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 18

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

Ngày thi : 15/11//2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 175.000 Yên

Số lượng : 12

 TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 06/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.696 Yên

Số lượng : 15

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 07/11//2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 6

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi : 24/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.055 Yên

Số lượng : 18

phone 0981 885 885