18 Nam đóng gói và chế tác đá công nghiệp tại Gifu

18 Nam đóng gói và chế tác đá công nghiệp tại Gifu

Ngày thi : 03/03/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 129.000

Số lượng : 18

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Ngày thi : 18/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 220.000

Số lượng : 6

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

Ngày thi : 30/01/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000

Số lượng : 30

3 Nam làm sơn công trình tại Saitama Nhật Bản

3 Nam làm sơn công trình tại Saitama Nhật Bản

Ngày thi : 10/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.000

Số lượng : 3

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.878

Số lượng : 9

09 sơn xây dựng tại Miyagi

09 sơn xây dựng tại Miyagi

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 125.878

Số lượng : 9

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.200

Số lượng : 6

30 nữ CBTP món ăn ở Aichi

30 nữ CBTP món ăn ở Aichi

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000

Số lượng : 30

Kỹ sư lắp đặt đường ống nhựa

Kỹ sư lắp đặt đường ống nhựa

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 195.000

Số lượng : 15

phone 0981 885 885