Đơn hàng hàn cơ khí tại Nhật Bản tuyển 29 nam làm ở tỉnh Kagawa

Đơn hàng hàn cơ khí tại Nhật Bản tuyển 29 nam làm ở tỉnh Kagawa

Ngày thi : 19/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 161.624 Yên

Số lượng : 29

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 20 nam đứng máy tiện phụ tùng ô tô

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 20 nam đứng máy tiện phụ tùng ô tô

Ngày thi : 18/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.200

Số lượng : 20

Đơn hàng cơ khí tại Nhật Bản tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện

Đơn hàng cơ khí tại Nhật Bản tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện

Ngày thi : 23/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 164.696 Yên

Số lượng : 68

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 21 nam vận hàng máy tại tỉnh Saitama

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 21 nam vận hàng máy tại tỉnh Saitama

Ngày thi : 26/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.696 Yên

Số lượng : 21

Đơn hàng may quần áo phụ nữ và trẻ em tại Nhật Bản làm ở tỉnh Yamagata

Đơn hàng may quần áo phụ nữ và trẻ em tại Nhật Bản làm ở tỉnh Yamagata

Ngày thi : 23/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 33

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng gia công cơ khí tuyển 6 nam làm dập kim loại tại Nhật Bản

Đơn hàng gia công cơ khí tuyển 6 nam làm dập kim loại tại Nhật Bản

Ngày thi : 24/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản tuyển 60 nữ

Ngày thi : 19/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/12/2021

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Ngày thi : 19/12/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

phone 0981 885 885