TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI CHIBA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/07/ 2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI SHIZUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 10 KĨ SƯ NAM CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI SHIZUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/07/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 10

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản

Ngày thi : 31/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.000

Số lượng : 10

TUYỂN GẤP 6 KĨ SƯ KINH TẾ LÀM VIỆC TẠI SHIGA KEN - NHẬT BẢN

TUYỂN GẤP 6 KĨ SƯ KINH TẾ LÀM VIỆC TẠI SHIGA KEN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 21 MAN

Số lượng : 6

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

Ngày thi : 08/11/2019

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 3

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

Ngày thi : 08/11/2019

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 3

KỸ SƯ IT

KỸ SƯ IT

Ngày thi : 09/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000

Số lượng : 60

Tuyển 9 Nữ kỹ sư may mặc tại AKITA

Tuyển 9 Nữ kỹ sư may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 9

Tuyển 9 kỹ sư điện tử tại ISHIKAWA

Tuyển 9 kỹ sư điện tử tại ISHIKAWA

Ngày thi : 15/06/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 196.000

Số lượng : 9

Tuyển 15 kỹ sữ điện tại SHIGA

Tuyển 15 kỹ sữ điện tại SHIGA

Ngày thi : 02/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 241.000

Số lượng : 15

Tuyển 18 kỹ sư xây dựng tại OKINAWA

Tuyển 18 kỹ sư xây dựng tại OKINAWA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190000

Số lượng : 18

Tuyển 14 kỹ sư cơ khí tại SHIGA

Tuyển 14 kỹ sư cơ khí tại SHIGA

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 195000

Số lượng : 14

phone 0981 885 885