Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Đơn hàng xuất khâu lao động Rumani Châu Âu

Ngày thi : 22/03/2021

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 1200 USD

Số lượng : 200

phone 0981 885 885