Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Xuất khẩu lao động Ba Lan tuyển nam nữ làm thực phẩm

Ngày thi : 22/07/2022

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 1.100 USD

Số lượng : 50

phone 0981 885 885