TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.258 Yên

Số lượng : 15

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

Ngày thi : 18/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.300 Yên

Số lượng : 20

 TUYỂN 21 NAM VẬN HÀNH MÁY MÓC PHAY - HOÀN THIỆN KHUÔN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VẬN HÀNH MÁY MÓC PHAY - HOÀN THIỆN KHUÔN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.696 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 69 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Tuyển 69 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Ngày thi : 15/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.852 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Ngày thi : 22/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.250 Yên

Số lượng : 50

 TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 06/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.696 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Ngày thi : 17/08//2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Ngày thi : 09/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 131.624 Yên

Số lượng : 29

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

phone 0981 336 339