Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Ngày thi : 15/06/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.852 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 120 Nam chế biến thực phẩm tại CHIBA

Tuyển 120 Nam chế biến thực phẩm tại CHIBA

Ngày thi : 20/06/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 120

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Ngày thi : 23/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển  18 Nam láng sàn bê tông tại FUKUOKA

Tuyển 18 Nam láng sàn bê tông tại FUKUOKA

Ngày thi : 9/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.864 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Ngày thi : 9/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 131.624 Yên

Số lượng : 29

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Ngày thi : 23/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 40 Nam làm thùng catton tại AICHIKEN

Tuyển 40 Nam làm thùng catton tại AICHIKEN

Ngày thi : 10/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.858 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 Nam lắp của kính tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam lắp của kính tại SAITAMA

Ngày thi : 22/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Ngày thi : 8/6/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 144

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Ngày thi : 22/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.250 Yên

Số lượng : 50

phone 0981 885 885