Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 18

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Ngày thi : 7/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 60

 TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/03/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.793 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Ngày thi : 17/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 21

TUYỂN 54 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA - NHẬT BẢN

TUYỂN 54 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.870 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

Ngày thi : 08/03/2019

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 3

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

TUYỂN GẤP 3 KĨ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHIKEN - NHẬT BÁN

Ngày thi : 08/03/2019

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 3

phone 0981 885 885