Tuyển 60 Nam làm nghề Hàn tại FUKUOKA

Tuyển 60 Nam làm nghề Hàn tại FUKUOKA

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 60 Nam xây trát tại OKINAWA

Tuyển 60 Nam xây trát tại OKINAWA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 48 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Tuyển 48 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 138.207 Yên

Số lượng : 48

Tuyển 45 Nam/Nữ phân loại sản phẩm trên dây chuyền tại OITA

Tuyển 45 Nam/Nữ phân loại sản phẩm trên dây chuyền tại OITA

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 149.538 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 07/05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 72 Nữ đóng gói nông sản tại FUKUOKA

Tuyển 72 Nữ đóng gói nông sản tại FUKUOKA

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.226 Yên

Số lượng : 72

Tuyển 30 Nữ may quần áo trẻ em tại FUKUSHIMA

Tuyển 30 Nữ may quần áo trẻ em tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 23/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.100 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.691 Yên

Số lượng : 25

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại SHIZUOKA Nhật Bản

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại SHIZUOKA Nhật Bản

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 139.540 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Ngày thi : 16/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 60

phone 0981 885 885