Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Ngày thi : 02//05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 19 Nữ đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 19 Nữ đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 19

Tuyển 18 kỹ sư xây dựng tại OKINAWA

Tuyển 18 kỹ sư xây dựng tại OKINAWA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 14 kỹ sư cơ khí tại SHIGA

Tuyển 14 kỹ sư cơ khí tại SHIGA

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 195000 Yên

Số lượng : 14

Tuyển 30 Nữ kiểm tra dùng máy móc đóng gói trứng gà tại GUNMA

Tuyển 30 Nữ kiểm tra dùng máy móc đóng gói trứng gà tại GUNMA

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.500 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 20 Nam điều khiến máy tiện phụ tùng ô tô tại AICHIKEN

Tuyển 20 Nam điều khiến máy tiện phụ tùng ô tô tại AICHIKEN

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.200 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 19 Nam sửa chữa máy móc nông nghiệp tại HOKKAIDO

Tuyển 19 Nam sửa chữa máy móc nông nghiệp tại HOKKAIDO

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.780 Yên

Số lượng : 19

Tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện tại TOKYO

Tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện tại TOKYO

Ngày thi : 23/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 164.696 Yên

Số lượng : 68

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165000 Yên

Số lượng : 25

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại AICHI

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại AICHI

Ngày thi : 28/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.365 Yên

Số lượng : 75

Tuyển 30 Nữ sản xuất mặt nạ đắp mặt tại YAMAGUCHI

Tuyển 30 Nữ sản xuất mặt nạ đắp mặt tại YAMAGUCHI

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.589 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại TOYAMA

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại TOYAMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.228 Yên

Số lượng : 58

phone 0981 885 885