30 Nữ làm chế biến thủy sản tại Toyama

30 Nữ làm chế biến thủy sản tại Toyama

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 137.878 Yên

Số lượng : 30

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 31/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 10

Tuyển 21 lao động nam làm nông nghiệp nhà kính tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển 21 lao động nam làm nông nghiệp nhà kính tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 23/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 10

9 nữ Chế biến thực phẩm

9 nữ Chế biến thực phẩm

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 133100 Yên

Số lượng : 9

Chế biến thực phẩm cho Nam và nữ

Chế biến thực phẩm cho Nam và nữ

Ngày thi : 15/02/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 15

50 nữ làm điện tử tại tỉnh NAGANO Nhật bản

50 nữ làm điện tử tại tỉnh NAGANO Nhật bản

Ngày thi : 04/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 50

05 Nam làm trồng rau trong nhà kính

05 Nam làm trồng rau trong nhà kính

Ngày thi : 10/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 129.000 Yên

Số lượng : 10

30 nữ CBTP món ăn ở Aichi

30 nữ CBTP món ăn ở Aichi

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 30

Kỹ sư lắp đặt đường ống nhựa

Kỹ sư lắp đặt đường ống nhựa

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 195.000 Yên

Số lượng : 15

phone 0981 885 885