Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Ngày thi : 18/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 6

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

Ngày thi : 30/01/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 30

30 Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại Shimane

30 Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại Shimane

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 136.160 Yên

Số lượng : 30

12 Nam đúc đồ nhựa tại Chiba

12 Nam đúc đồ nhựa tại Chiba

Ngày thi : 06/02//2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.878 Yên

Số lượng : 12

27 nữ làm thực phẩm tại Kyoto Nhật bản

27 nữ làm thực phẩm tại Kyoto Nhật bản

Ngày thi : 06/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.787 Yên

Số lượng : 27

Tuyển 6 Nam làm tiện phụ tùng ô tô tại Aichiken

Tuyển 6 Nam làm tiện phụ tùng ô tô tại Aichiken

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143,200 Yên

Số lượng : 6

3 Nam làm sơn công trình tại Saitama Nhật Bản

3 Nam làm sơn công trình tại Saitama Nhật Bản

Ngày thi : 10/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.000 Yên

Số lượng : 3

20 Nam đóng gói công nghiệp tại Kumamoto Nhật Bản

20 Nam đóng gói công nghiệp tại Kumamoto Nhật Bản

Ngày thi : 08/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.878 Yên

Số lượng : 20

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.878 Yên

Số lượng : 9

15 Nam hàn bán tự động tại Akita và Aichi Nhật Bản

15 Nam hàn bán tự động tại Akita và Aichi Nhật Bản

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 152.878 Yên

Số lượng : 15

09 sơn xây dựng tại Miyagi

09 sơn xây dựng tại Miyagi

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 125.878 Yên

Số lượng : 9

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.200 Yên

Số lượng : 6

phone 0981 885 885