Tuyển 45 nữ chế biến thủy sản tại CHIBA

Tuyển 45 nữ chế biến thủy sản tại CHIBA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 162.358 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 50 nam làm mộc cốp pha tại SAITAMA

Tuyển 50 nam làm mộc cốp pha tại SAITAMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 153.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 30 nam đào xới tại TOKYO

Tuyển 30 nam đào xới tại TOKYO

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 9 nam sản xuất các loại phụ tùng lắp ráp ô tô tại AICHIKEN

Tuyển 9 nam sản xuất các loại phụ tùng lắp ráp ô tô tại AICHIKEN

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 143.200 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 21 nam sơn, mạ kim loại tại OSAKA

Tuyển 21 nam sơn, mạ kim loại tại OSAKA

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 159.984 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 3 nam làm cách nhiệt tại SAITAMA

Tuyển 3 nam làm cách nhiệt tại SAITAMA

Ngày thi : 19/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 3

Tuyển 3 nam trồng và thu hoạch bắp cải, cà rốt tại CHIBA

Tuyển 3 nam trồng và thu hoạch bắp cải, cà rốt tại CHIBA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 3

9 Nữ làm lắp ráp linh kiện điện tử tại Nagano

9 Nữ làm lắp ráp linh kiện điện tử tại Nagano

Ngày thi : 01/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.480 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 36 Nam và 21 Nữ làm nông nghiệp bò sữa tại Hokkiado

Tuyển 36 Nam và 21 Nữ làm nông nghiệp bò sữa tại Hokkiado

Ngày thi : 22/03/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 32.000.000 Yên

Số lượng : 57

Cần 72 nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị ở Nhật Bản

Cần 72 nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị ở Nhật Bản

Ngày thi : 22/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.669 Yên

Số lượng : 72

Tuyển 18 Nam và 12 Nữ chế biến thực phẩm tại Gunma

Tuyển 18 Nam và 12 Nữ chế biến thực phẩm tại Gunma

Ngày thi : 27/03/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản - Ngành hot nhất hiện nay

Tuyển điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản - Ngành hot nhất hiện nay

Ngày thi : 19/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 30

phone 0981 885 885