Tuyển 20 Nữ chế biến sơ chế rau củ quả tại SHIZUOKA

Tuyển 20 Nữ chế biến sơ chế rau củ quả tại SHIZUOKA

Ngày thi : 08/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.213 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 19 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 19 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 19

Tuyển 36 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Tuyển 36 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 138.207 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 60 Nữ kiểm tra máy móc tại SHIZUOKA

Tuyển 60 Nữ kiểm tra máy móc tại SHIZUOKA

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 18 Nam đúc chất dẻo tại CHIBA

Tuyển 18 Nam đúc chất dẻo tại CHIBA

Ngày thi : 18/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 18 Nam hàn, gia công kim loại tại KUMAMOTO

Tuyển 18 Nam hàn, gia công kim loại tại KUMAMOTO

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Ngày thi : 26/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 20 Nữ Chế Biến Thực Phẩm tại NAGASAKI

Tuyển 20 Nữ Chế Biến Thực Phẩm tại NAGASAKI

Ngày thi : 01/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.294 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tải tại FUKUOKA

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tải tại FUKUOKA

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.200 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.564 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 40 Nữ chế biến thịt gà tại SAITAMA

Tuyển 40 Nữ chế biến thịt gà tại SAITAMA

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Ngày thi : 02//05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 30

phone 0981 885 885