Tuyển 30 Nữ may quần áo trẻ em tại FUKUSHIMA

Tuyển 30 Nữ may quần áo trẻ em tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 23/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.100 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.691 Yên

Số lượng : 25

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại SHIZUOKA Nhật Bản

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại SHIZUOKA Nhật Bản

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 139.540 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Ngày thi : 16/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ vận hành máy ép nhựa tại Nhật Bản

Tuyển 60 Nữ vận hành máy ép nhựa tại Nhật Bản

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 153.100 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 30 Nam lái máy xây dựng tại MIE

Tuyển 30 Nam lái máy xây dựng tại MIE

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.247 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 40 Nam làm cách nhiệt tại TOKYO

Tuyển 40 Nam làm cách nhiệt tại TOKYO

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.685 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 181.250 Yên

Số lượng : 50

40 nam chế biến thực phẩm tại GUNMA

40 nam chế biến thực phẩm tại GUNMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 42 nữ đóng gói phân loại trứng tại HOKKAIDO

Tuyển 42 nữ đóng gói phân loại trứng tại HOKKAIDO

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 136.080 Yên

Số lượng : 42

Tuyển 35 nữ may mặc tại HYOGO

Tuyển 35 nữ may mặc tại HYOGO

Ngày thi : 26/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 35

phone 0981 885 885