Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Ngày thi : 24/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 9 nam chế tác dụng cụ gia đình tại HOKKAIDO

Tuyển 9 nam chế tác dụng cụ gia đình tại HOKKAIDO

Ngày thi : 21/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.130 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Ngày thi : 19/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.575 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 30 Nam chăn nuôi heo tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam chăn nuôi heo tại HOKKAIDO

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.800 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 27

Tuyển 16 Nam làm đường tại KUMAMOTO

Tuyển 16 Nam làm đường tại KUMAMOTO

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.834 Yên

Số lượng : 16

Tuyển 16 Nam sơn gỗ phục vụ xây dựng tại AICHIKEN

Tuyển 16 Nam sơn gỗ phục vụ xây dựng tại AICHIKEN

Ngày thi : 05/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 141.936 Yên

Số lượng : 16

Tuyển 15 kỹ sữ điện tại SHIGA

Tuyển 15 kỹ sữ điện tại SHIGA

Ngày thi : 02/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 241.000 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 36 Nữ may mặc tại YAMAGUCHI

Tuyển 36 Nữ may mặc tại YAMAGUCHI

Ngày thi : 10/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.680 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại HOKKAIDO

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại HOKKAIDO

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 20 Nam làm nội thất tu sửa nhà mới tại HOKKAIDO

Tuyển 20 Nam làm nội thất tu sửa nhà mới tại HOKKAIDO

Ngày thi : 05/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 150 Nam/Nữ chế biến thủy sản tại HOKKAIDO

Tuyển 150 Nam/Nữ chế biến thủy sản tại HOKKAIDO

Ngày thi : 29/05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 144.200 Yên

Số lượng : 150

phone 0981 885 885