KỸ SƯ IT

KỸ SƯ IT

Ngày thi : 09/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 9 Nữ kỹ sư may mặc tại AKITA

Tuyển 9 Nữ kỹ sư may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 9 kỹ sư điện tử tại ISHIKAWA

Tuyển 9 kỹ sư điện tử tại ISHIKAWA

Ngày thi : 15/06/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 196.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 15 kỹ sữ điện tại SHIGA

Tuyển 15 kỹ sữ điện tại SHIGA

Ngày thi : 02/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 241.000 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 18 kỹ sư xây dựng tại OKINAWA

Tuyển 18 kỹ sư xây dựng tại OKINAWA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 14 kỹ sư cơ khí tại SHIGA

Tuyển 14 kỹ sư cơ khí tại SHIGA

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 195000 Yên

Số lượng : 14

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Ngày thi : 18/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 6

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 31/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 10

Kỹ sư lắp đặt đường ống nhựa

Kỹ sư lắp đặt đường ống nhựa

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 195.000 Yên

Số lượng : 15

phone 0981 885 885