Tuyển 33 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em tại YAMAGATA

Tuyển 33 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em tại YAMAGATA

Ngày thi : 13/7/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.500 Yên

Số lượng : 33

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Ngày thi : 19/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.575 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 36 Nữ may mặc tại YAMAGUCHI

Tuyển 36 Nữ may mặc tại YAMAGUCHI

Ngày thi : 10/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.680 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại HOKKAIDO

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại HOKKAIDO

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 150 Nam/Nữ chế biến thủy sản tại HOKKAIDO

Tuyển 150 Nam/Nữ chế biến thủy sản tại HOKKAIDO

Ngày thi : 29/05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 144.200 Yên

Số lượng : 150

Tuyển 20 Nữ chế biến sơ chế rau củ quả tại SHIZUOKA

Tuyển 20 Nữ chế biến sơ chế rau củ quả tại SHIZUOKA

Ngày thi : 08/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.213 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 60 Nữ kiểm tra máy móc tại SHIZUOKA

Tuyển 60 Nữ kiểm tra máy móc tại SHIZUOKA

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Ngày thi : 26/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 20 Nữ Chế Biến Thực Phẩm tại NAGASAKI

Tuyển 20 Nữ Chế Biến Thực Phẩm tại NAGASAKI

Ngày thi : 01/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.294 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 40 Nữ chế biến thịt gà tại SAITAMA

Tuyển 40 Nữ chế biến thịt gà tại SAITAMA

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Ngày thi : 02//05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 19 Nữ đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 19 Nữ đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 19

phone 0981 885 885