Tuyển 60 Nữ kiểm tra máy móc tại SHIZUOKA

Tuyển 60 Nữ kiểm tra máy móc tại SHIZUOKA

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Tuyển 90 Nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em Tại HYOGO

Ngày thi : 26/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 20 Nữ Chế Biến Thực Phẩm tại NAGASAKI

Tuyển 20 Nữ Chế Biến Thực Phẩm tại NAGASAKI

Ngày thi : 01/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.294 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 40 Nữ chế biến thịt gà tại SAITAMA

Tuyển 40 Nữ chế biến thịt gà tại SAITAMA

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Tuyển 30 Nam/Nữ phân loại sản phẩm tại KAGAWA

Ngày thi : 02//05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.294 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 19 Nữ đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 19 Nữ đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 19

Tuyển 30 Nữ kiểm tra dùng máy móc đóng gói trứng gà tại GUNMA

Tuyển 30 Nữ kiểm tra dùng máy móc đóng gói trứng gà tại GUNMA

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.500 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại AICHI

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại AICHI

Ngày thi : 28/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.365 Yên

Số lượng : 75

Tuyển 30 Nữ sản xuất mặt nạ đắp mặt tại YAMAGUCHI

Tuyển 30 Nữ sản xuất mặt nạ đắp mặt tại YAMAGUCHI

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.589 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại TOYAMA

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại TOYAMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.228 Yên

Số lượng : 58

Tuyển 48 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Tuyển 48 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 138.207 Yên

Số lượng : 48

Tuyển 72 Nữ đóng gói nông sản tại FUKUOKA

Tuyển 72 Nữ đóng gói nông sản tại FUKUOKA

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.226 Yên

Số lượng : 72

phone 0981 885 885