30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Shizuoka

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Shizuoka

Ngày thi : 08/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 30

Chế biến thực phẩm cơm hộp

Chế biến thực phẩm cơm hộp

Ngày thi : 07/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 30

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

Ngày thi : 30/01/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 30

30 Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại Shimane

30 Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại Shimane

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 136.160 Yên

Số lượng : 30

27 nữ làm thực phẩm tại Kyoto Nhật bản

27 nữ làm thực phẩm tại Kyoto Nhật bản

Ngày thi : 06/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.787 Yên

Số lượng : 27

30 Nữ làm chế biến thủy sản tại Toyama

30 Nữ làm chế biến thủy sản tại Toyama

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 137.878 Yên

Số lượng : 30

9 nữ Chế biến thực phẩm

9 nữ Chế biến thực phẩm

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 133100 Yên

Số lượng : 9

50 nữ làm điện tử tại tỉnh NAGANO Nhật bản

50 nữ làm điện tử tại tỉnh NAGANO Nhật bản

Ngày thi : 04/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 50

30 nữ CBTP món ăn ở Aichi

30 nữ CBTP món ăn ở Aichi

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 30

phone 0981 885 885