Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 139.540 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Ngày thi : 16/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ vận hành máy ép nhựa tại Nhật Bản

Tuyển 60 Nữ vận hành máy ép nhựa tại Nhật Bản

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 153.100 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 42 nữ đóng gói phân loại trứng tại HOKKAIDO

Tuyển 42 nữ đóng gói phân loại trứng tại HOKKAIDO

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 136.080 Yên

Số lượng : 42

Tuyển 35 nữ may mặc tại HYOGO

Tuyển 35 nữ may mặc tại HYOGO

Ngày thi : 26/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 35

Tuyển 45 nữ chế biến thủy sản tại CHIBA

Tuyển 45 nữ chế biến thủy sản tại CHIBA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 162.358 Yên

Số lượng : 45

Cần 72 nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị ở Nhật Bản

Cần 72 nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị ở Nhật Bản

Ngày thi : 22/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.669 Yên

Số lượng : 72

Tuyển điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản - Ngành hot nhất hiện nay

Tuyển điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản - Ngành hot nhất hiện nay

Ngày thi : 19/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 30

84 Nữ may mặc tại Kumamoto Nhật bản

84 Nữ may mặc tại Kumamoto Nhật bản

Ngày thi : 10/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 137.350 Yên

Số lượng : 84

Tuyển 09 Nữ làm in ấn tại Nhật bản

Tuyển 09 Nữ làm in ấn tại Nhật bản

Ngày thi : 09/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.600 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 09 nữ Sản xuất phụ kiện ô tô tại Wakayama

Tuyển 09 nữ Sản xuất phụ kiện ô tô tại Wakayama

Ngày thi : 19/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 165.000 Yên

Số lượng : 9

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Shizuoka

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Shizuoka

Ngày thi : 08/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 30

phone 0981 885 885