Tuyển 45 nữ chế biến thủy sản tại CHIBA

Tuyển 45 nữ chế biến thủy sản tại CHIBA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 162.358 Yên

Số lượng : 45

Cần 72 nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị ở Nhật Bản

Cần 72 nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị ở Nhật Bản

Ngày thi : 22/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.669 Yên

Số lượng : 72

Tuyển điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản - Ngành hot nhất hiện nay

Tuyển điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản - Ngành hot nhất hiện nay

Ngày thi : 19/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 30

84 Nữ may mặc tại Kumamoto Nhật bản

84 Nữ may mặc tại Kumamoto Nhật bản

Ngày thi : 10/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 137.350 Yên

Số lượng : 84

Tuyển 09 Nữ làm in ấn tại Nhật bản

Tuyển 09 Nữ làm in ấn tại Nhật bản

Ngày thi : 09/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.600 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 09 nữ Sản xuất phụ kiện ô tô tại Wakayama

Tuyển 09 nữ Sản xuất phụ kiện ô tô tại Wakayama

Ngày thi : 19/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 165.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 45 Nữ làm đóng gói công nghiệp tại Yamanashi

Tuyển 45 Nữ làm đóng gói công nghiệp tại Yamanashi

Ngày thi : 06/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 45

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Shizuoka

30 Nữ Phân loại hàng hóa tại Shizuoka

Ngày thi : 08/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 30

Chế biến thực phẩm cơm hộp

Chế biến thực phẩm cơm hộp

Ngày thi : 07/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 30

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

30 nữ làm nông nghiệp tại Kumamoto

Ngày thi : 30/01/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 30

30 Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại Shimane

30 Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại Shimane

Ngày thi : 26/02/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 136.160 Yên

Số lượng : 30

27 nữ làm thực phẩm tại Kyoto Nhật bản

27 nữ làm thực phẩm tại Kyoto Nhật bản

Ngày thi : 06/03/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 152.787 Yên

Số lượng : 27