Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

 TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.600 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 09 Nữ trồng, chăm sóc, Thu hoạch nông sản

Tuyển 09 Nữ trồng, chăm sóc, Thu hoạch nông sản

Ngày thi : 04/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Ngày thi : 1/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Ngày thi : 23/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Ngày thi : 8/6/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 144

Tuyển 33 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em tại YAMAGATA

Tuyển 33 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em tại YAMAGATA

Ngày thi : 13/7/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.500 Yên

Số lượng : 33

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Ngày thi : 19/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.575 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 36 Nữ may mặc tại YAMAGUCHI

Tuyển 36 Nữ may mặc tại YAMAGUCHI

Ngày thi : 10/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.680 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại HOKKAIDO

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm tại HOKKAIDO

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 143.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 150 Nam/Nữ chế biến thủy sản tại HOKKAIDO

Tuyển 150 Nam/Nữ chế biến thủy sản tại HOKKAIDO

Ngày thi : 29/05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 144.200 Yên

Số lượng : 150

phone 0981 885 885