Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại AICHI

Tuyển 75 Nữ chế biến thủy sản tại AICHI

Ngày thi : 28/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.365 Yên

Số lượng : 75

Tuyển 30 Nữ sản xuất mặt nạ đắp mặt tại YAMAGUCHI

Tuyển 30 Nữ sản xuất mặt nạ đắp mặt tại YAMAGUCHI

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.589 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại TOYAMA

Tuyển 58 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại TOYAMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.228 Yên

Số lượng : 58

Tuyển 48 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Tuyển 48 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 138.207 Yên

Số lượng : 48

Tuyển 72 Nữ đóng gói nông sản tại FUKUOKA

Tuyển 72 Nữ đóng gói nông sản tại FUKUOKA

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.226 Yên

Số lượng : 72

Tuyển 30 Nữ may quần áo trẻ em tại FUKUSHIMA

Tuyển 30 Nữ may quần áo trẻ em tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 23/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.100 Yên

Số lượng : 30

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại SHIZUOKA Nhật Bản

Cần 24 Nữ chế biến thực phẩm tại SHIZUOKA Nhật Bản

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Tuyển 30 nam/nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 139.540 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Tuyển 60 Nữ trồng rau quả trong nhà kính tại HIROSHIMA

Ngày thi : 16/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ vận hành máy ép nhựa tại Nhật Bản

Tuyển 60 Nữ vận hành máy ép nhựa tại Nhật Bản

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 153.100 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 42 nữ đóng gói phân loại trứng tại HOKKAIDO

Tuyển 42 nữ đóng gói phân loại trứng tại HOKKAIDO

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 136.080 Yên

Số lượng : 42

Tuyển 35 nữ may mặc tại HYOGO

Tuyển 35 nữ may mặc tại HYOGO

Ngày thi : 26/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.294 Yên

Số lượng : 35