MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 135.040 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.289 Yên

Số lượng : 12

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 13/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 30

Lắp ráp linh kiện điện tử

Lắp ráp linh kiện điện tử

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.400 Yên

Số lượng : 15

 TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.258 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Ngày thi : 17/08//2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

  TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/082018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

 TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.600 Yên

Số lượng : 20

phone 0981 885 885