CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 08/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 127.952 Yên

Số lượng : 24

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 26/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 90.288 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Ngày thi : 28/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 30 Nữ may mặc truyền thống tại Yamagata

Tuyển 30 Nữ may mặc truyền thống tại Yamagata

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 30

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.500 Yên

Số lượng : 30

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.862 Yên

Số lượng : 6

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Ngày thi : 26/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 131.722 Yên

Số lượng : 24

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

Ngày thi : 5/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 135.040 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.289 Yên

Số lượng : 12

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 13/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 30

Lắp ráp linh kiện điện tử

Lắp ráp linh kiện điện tử

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.400 Yên

Số lượng : 15

phone 0981 885 885