TUYỂN 186 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ - NHẬT BẢN

TUYỂN 186 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ - NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.971 Yên

Số lượng : 186

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

Ngày thi : 20/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.900 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 20/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 17/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.636 Yên

Số lượng : 6

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

 TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 210

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 9/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.328 Yên

Số lượng : 12

KIỂM TRA CHI TIẾT MÁY

KIỂM TRA CHI TIẾT MÁY

Ngày thi : 5/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.342 Yên

Số lượng : 6

CƠ KHÍ

CƠ KHÍ

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 9

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 6/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.473 Yên

Số lượng : 27

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 3/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 131.064 Yên

Số lượng : 9

ÉP NHỰA

ÉP NHỰA

Ngày thi : 24/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.247 Yên

Số lượng : 18

phone 0981 885 885