TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/10/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

Ngày thi : 5/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

 TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 210

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 9/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.328 Yên

Số lượng : 12

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 166.400 Yên

Số lượng : 29

CHẾ BIẾN CHẢ CÁ CÁC LOẠI TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

CHẾ BIẾN CHẢ CÁ CÁC LOẠI TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.538 Yên

Số lượng : 18

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 14/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

Ngày thi : 18/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.653 Yên

Số lượng : 45

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 17/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.636 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 20/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

Ngày thi : 20/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.900 Yên

Số lượng : 54

phone 0981 885 885