Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

Tuyển 20 Nữ làm đóng gói công nghiệp 1 năm

Tuyển 20 Nữ làm đóng gói công nghiệp 1 năm

Ngày thi : 24/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 20

  TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Ngày thi : 1/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Ngày thi : 23/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Ngày thi : 23/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 50

phone 0981 885 885