Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Ngày thi : 7/6//2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Ngày thi : 8/6/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 144

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/5/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Ngày thi : 3/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Ngày thi : 23/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Tuyển 45 Nữ trồng hoa màu trong nhà kính tại KUMAMOTO

Ngày thi : 19/05/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.575 Yên

Số lượng : 45