Tuyển 09 Nữ trồng, chăm sóc, Thu hoạch nông sản

Tuyển 09 Nữ trồng, chăm sóc, Thu hoạch nông sản

Ngày thi : 04/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.600 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 20 Nữ làm đóng gói công nghiệp 1 năm

Tuyển 20 Nữ làm đóng gói công nghiệp 1 năm

Ngày thi : 24/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

 TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.258 Yên

Số lượng : 15

  TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Tuyển 12 Nữ lắp ráp điện tử tại Aichi

Ngày thi : 1/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/06/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

phone 0981 885 885