THỰC PHẨM

THỰC PHẨM

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.538 Yên

Số lượng : 18

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 20/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 166.400 Yên

Số lượng : 9

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

 TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 210

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 9/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.328 Yên

Số lượng : 12

KIỂM TRA CHI TIẾT MÁY

KIỂM TRA CHI TIẾT MÁY

Ngày thi : 5/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.342 Yên

Số lượng : 6

CƠ KHÍ

CƠ KHÍ

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 9

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 6/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.473 Yên

Số lượng : 27

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 3/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 131.064 Yên

Số lượng : 9

ÉP NHỰA

ÉP NHỰA

Ngày thi : 24/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.247 Yên

Số lượng : 18

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 08/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 127.952 Yên

Số lượng : 24

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 26/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 90.288 Yên

Số lượng : 60

phone 0981 885 885