MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.500 Yên

Số lượng : 30

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.862 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 26/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 90.288 Yên

Số lượng : 60

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Ngày thi : 26/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 131.722 Yên

Số lượng : 24

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 23/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 127.952 Yên

Số lượng : 24

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

Ngày thi : 5/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

MAY VỎ BỌC GHẾ XE Ô TÔ

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 135.040 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.289 Yên

Số lượng : 12

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐỐNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 13/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 30

Lắp ráp linh kiện điện tử

Lắp ráp linh kiện điện tử

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 134.400 Yên

Số lượng : 15

 TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.258 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/09/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

phone 0981 336 339