Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Ngày thi : 09/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 48

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

Ngày thi : 18/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.653 Yên

Số lượng : 45

CHẾ BIẾN CHẢ CÁ CÁC LOẠI TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

CHẾ BIẾN CHẢ CÁ CÁC LOẠI TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.538 Yên

Số lượng : 18

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 14/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 166.400 Yên

Số lượng : 29

TUYỂN 186 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ - NHẬT BẢN

TUYỂN 186 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ - NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.971 Yên

Số lượng : 186

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

Ngày thi : 20/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.900 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 20/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 17/12/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 138.636 Yên

Số lượng : 6

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

phone 0981 885 885