TUYỂN 39 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 39 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 129.124 Yên

Số lượng : 39

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI KUMATOMO - NHẬT BẢN

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI KUMATOMO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132.000 Yên

Số lượng : 6

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Ngày thi : 25/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 48

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132,414 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Ngày thi : 7/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

TUYỂN 54 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA - NHẬT BẢN

TUYỂN 54 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.870 Yên

Số lượng : 54

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

Ngày thi : 18/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.653 Yên

Số lượng : 45

CHẾ BIẾN CHẢ CÁ CÁC LOẠI TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

CHẾ BIẾN CHẢ CÁ CÁC LOẠI TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.538 Yên

Số lượng : 18

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 14/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 12

NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 166.400 Yên

Số lượng : 29

phone 0981 885 885