Chế biến thực phẩm cho Nam và nữ

Chế biến thực phẩm cho Nam và nữ

Ngày thi : 15/02/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 15

05 Nam làm trồng rau trong nhà kính

05 Nam làm trồng rau trong nhà kính

Ngày thi : 10/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 129.000 Yên

Số lượng : 10

phone 0981 885 885