Tuyển 19 Nam sửa chữa máy móc nông nghiệp tại HOKKAIDO

Tuyển 19 Nam sửa chữa máy móc nông nghiệp tại HOKKAIDO

Ngày thi : 27/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.780 Yên

Số lượng : 19

Tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện tại TOKYO

Tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện tại TOKYO

Ngày thi : 23/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 164.696 Yên

Số lượng : 68

Tuyển 60 Nam làm nghề Hàn tại FUKUOKA

Tuyển 60 Nam làm nghề Hàn tại FUKUOKA

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 90 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 141.787 Yên

Số lượng : 90

Tuyển 60 Nam xây trát tại OKINAWA

Tuyển 60 Nam xây trát tại OKINAWA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 45 Nam/Nữ phân loại sản phẩm trên dây chuyền tại OITA

Tuyển 45 Nam/Nữ phân loại sản phẩm trên dây chuyền tại OITA

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 149.538 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 07/05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.691 Yên

Số lượng : 25

Tuyển 30 Nam lái máy xây dựng tại MIE

Tuyển 30 Nam lái máy xây dựng tại MIE

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.247 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 40 Nam làm cách nhiệt tại TOKYO

Tuyển 40 Nam làm cách nhiệt tại TOKYO

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.685 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 181.250 Yên

Số lượng : 50

40 nam chế biến thực phẩm tại GUNMA

40 nam chế biến thực phẩm tại GUNMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 40

phone 0981 885 885