Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 07/05/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Tuyển 25 Nam kè sườn dốc tại CHIBA

Ngày thi : 21/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.691 Yên

Số lượng : 25

Tuyển 30 Nam lái máy xây dựng tại MIE

Tuyển 30 Nam lái máy xây dựng tại MIE

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.247 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 40 Nam làm cách nhiệt tại TOKYO

Tuyển 40 Nam làm cách nhiệt tại TOKYO

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.685 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 181.250 Yên

Số lượng : 50

40 nam chế biến thực phẩm tại GUNMA

40 nam chế biến thực phẩm tại GUNMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 nam làm mộc cốp pha tại SAITAMA

Tuyển 50 nam làm mộc cốp pha tại SAITAMA

Ngày thi : 24/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 153.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 30 nam đào xới tại TOKYO

Tuyển 30 nam đào xới tại TOKYO

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 9 nam sản xuất các loại phụ tùng lắp ráp ô tô tại AICHIKEN

Tuyển 9 nam sản xuất các loại phụ tùng lắp ráp ô tô tại AICHIKEN

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 143.200 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 21 nam sơn, mạ kim loại tại OSAKA

Tuyển 21 nam sơn, mạ kim loại tại OSAKA

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 159.984 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 3 nam làm cách nhiệt tại SAITAMA

Tuyển 3 nam làm cách nhiệt tại SAITAMA

Ngày thi : 19/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 3

Tuyển 3 nam trồng và thu hoạch bắp cải, cà rốt tại CHIBA

Tuyển 3 nam trồng và thu hoạch bắp cải, cà rốt tại CHIBA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 3

phone 0981 885 885