20 Nam đóng gói công nghiệp tại Kumamoto Nhật Bản

20 Nam đóng gói công nghiệp tại Kumamoto Nhật Bản

Ngày thi : 08/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.878 Yên

Số lượng : 20

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.878 Yên

Số lượng : 9

15 Nam hàn bán tự động tại Akita và Aichi Nhật Bản

15 Nam hàn bán tự động tại Akita và Aichi Nhật Bản

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 152.878 Yên

Số lượng : 15

09 sơn xây dựng tại Miyagi

09 sơn xây dựng tại Miyagi

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 125.878 Yên

Số lượng : 9

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.200 Yên

Số lượng : 6

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 31/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 10

Tuyển 21 lao động nam làm nông nghiệp nhà kính tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển 21 lao động nam làm nông nghiệp nhà kính tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 23/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 10

Chế biến thực phẩm cho Nam và nữ

Chế biến thực phẩm cho Nam và nữ

Ngày thi : 15/02/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 15

05 Nam làm trồng rau trong nhà kính

05 Nam làm trồng rau trong nhà kính

Ngày thi : 10/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 129.000 Yên

Số lượng : 10

phone 0981 885 885