Tuyển 30 Nam chăn nuôi heo tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam chăn nuôi heo tại HOKKAIDO

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.800 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 27

Tuyển 16 Nam làm đường tại KUMAMOTO

Tuyển 16 Nam làm đường tại KUMAMOTO

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.834 Yên

Số lượng : 16

Tuyển 16 Nam sơn gỗ phục vụ xây dựng tại AICHIKEN

Tuyển 16 Nam sơn gỗ phục vụ xây dựng tại AICHIKEN

Ngày thi : 05/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 141.936 Yên

Số lượng : 16

Tuyển 20 Nam làm nội thất tu sửa nhà mới tại HOKKAIDO

Tuyển 20 Nam làm nội thất tu sửa nhà mới tại HOKKAIDO

Ngày thi : 05/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 19 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 19 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 19

Tuyển 36 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Tuyển 36 Nam/Nữ chế biến thịt gà tại HOKKAIDO

Ngày thi : 26/04/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 138.207 Yên

Số lượng : 36

Tuyển 18 Nam đúc chất dẻo tại CHIBA

Tuyển 18 Nam đúc chất dẻo tại CHIBA

Ngày thi : 18/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 18 Nam hàn, gia công kim loại tại KUMAMOTO

Tuyển 18 Nam hàn, gia công kim loại tại KUMAMOTO

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tải tại FUKUOKA

Tuyển 15 Nam sửa chữa ô tô tải tại FUKUOKA

Ngày thi : 25/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.200 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 21 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Ngày thi : 29/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 159.564 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 20 Nam điều khiến máy tiện phụ tùng ô tô tại AICHIKEN

Tuyển 20 Nam điều khiến máy tiện phụ tùng ô tô tại AICHIKEN

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.200 Yên

Số lượng : 20

phone 0981 885 885