Tuyển 30 nam đào xới tại TOKYO

Tuyển 30 nam đào xới tại TOKYO

Ngày thi : 22/04/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 9 nam sản xuất các loại phụ tùng lắp ráp ô tô tại AICHIKEN

Tuyển 9 nam sản xuất các loại phụ tùng lắp ráp ô tô tại AICHIKEN

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 143.200 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 21 nam sơn, mạ kim loại tại OSAKA

Tuyển 21 nam sơn, mạ kim loại tại OSAKA

Ngày thi : 18/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 159.984 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 3 nam làm cách nhiệt tại SAITAMA

Tuyển 3 nam làm cách nhiệt tại SAITAMA

Ngày thi : 19/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 3

Tuyển 3 nam trồng và thu hoạch bắp cải, cà rốt tại CHIBA

Tuyển 3 nam trồng và thu hoạch bắp cải, cà rốt tại CHIBA

Ngày thi : 20/04/2018

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 3

9 Nữ làm lắp ráp linh kiện điện tử tại Nagano

9 Nữ làm lắp ráp linh kiện điện tử tại Nagano

Ngày thi : 01/04/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.480 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 36 Nam và 21 Nữ làm nông nghiệp bò sữa tại Hokkiado

Tuyển 36 Nam và 21 Nữ làm nông nghiệp bò sữa tại Hokkiado

Ngày thi : 22/03/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 32.000.000 Yên

Số lượng : 57

Tuyển 18 Nam và 12 Nữ chế biến thực phẩm tại Gunma

Tuyển 18 Nam và 12 Nữ chế biến thực phẩm tại Gunma

Ngày thi : 27/03/2018

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 09 Nam chế biến gỗ nội thất tại Aichi

Tuyển 09 Nam chế biến gỗ nội thất tại Aichi

Ngày thi : 06/03/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.183 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 100 nam làm dập kim loại ( Linh kiện ô tô Nissan) Nhật Bản

Tuyển 100 nam làm dập kim loại ( Linh kiện ô tô Nissan) Nhật Bản

Ngày thi : 04/03/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 100

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 01/03/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 18 nam và 06 Nữ sản xuất thùng cottong

Tuyển 18 nam và 06 Nữ sản xuất thùng cottong

Ngày thi : 01/03/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 152.200 Yên

Số lượng : 24

phone 0981 885 885