Tuyển 09 Nam làm thùng catton tại Aichiken

Tuyển 09 Nam làm thùng catton tại Aichiken

Ngày thi : 02/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.858 Yên

Số lượng : 9

HOÀN THIỆN NỘI THÂT LÀM THẠCH CAO

HOÀN THIỆN NỘI THÂT LÀM THẠCH CAO

Ngày thi : 25/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.200 Yên

Số lượng : 9

ĐÓNG SÁCH

ĐÓNG SÁCH

Ngày thi : 15/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.266 Yên

Số lượng : 9

GIÀN GIÁO TẠI NHẬT BẢN

GIÀN GIÁO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 162.443 Yên

Số lượng : 27

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

Ngày thi : 21/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 122.000 Yên

Số lượng : 15

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 59

HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.264 Yên

Số lượng : 9

9 NAM làm lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản

9 NAM làm lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản

Ngày thi : 1612/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.480 Yên

Số lượng : 9

CHỐNG THẤM TÒA NHÀ TẠI NHẬT BẢN

CHỐNG THẤM TÒA NHÀ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/12/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 164.570 Yên

Số lượng : 18

MẠ ĐIỆN

MẠ ĐIỆN

Ngày thi : 15/12/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.288 Yên

Số lượng : 15

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi : 24/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.055 Yên

Số lượng : 18

XÂY DỰNG

XÂY DỰNG

Ngày thi : 14/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 151.000 Yên

Số lượng : 18

phone 0981 885 885