TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 07/11//2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 6/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 126.824 Yên

Số lượng : 15

CÔNG XƯỞNG

CÔNG XƯỞNG

Ngày thi : 30/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.611 Yên

Số lượng : 9

LÁI MÃY XÚC

LÁI MÃY XÚC

Ngày thi : 28/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 9

SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Ngày thi : 21/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 130.476 Yên

Số lượng : 28

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.721 Yên

Số lượng : 18

NỘI THÂT SƠN BẢ THẠCH CAO

NỘI THÂT SƠN BẢ THẠCH CAO

Ngày thi : 28/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 211.200 Yên

Số lượng : 9

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi : 23/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 90

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi : 23/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 90

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

Ngày thi : 15/9//2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

phone 0981 885 885