XÂY DỰNG LÀM COPHA PANEN

XÂY DỰNG LÀM COPHA PANEN

Ngày thi : 21/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.375 Yên

Số lượng : 24

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.971 Yên

Số lượng : 9

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.149 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 18

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

 TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/03/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.793 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Ngày thi : 17/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 21

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM THÙNG CARTON TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM THÙNG CARTON TẠI AICHIKEN - NHẬT BẢN

Ngày thi : 02/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN 6 NAM DẬP KIM LOẠI LÀM VIỆC KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 6 NAM DẬP KIM LOẠI LÀM VIỆC KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 06/03/2019

Giới tính : nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 3

TUYỂN GẤP 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI - NHẬT BẢN

TUYỂN GẤP 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/02/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143.659 Yên

Số lượng : 6

phone 0981 885 885