Tuyển 120 Nam chế biến thực phẩm tại CHIBA

Tuyển 120 Nam chế biến thực phẩm tại CHIBA

Ngày thi : 20/06/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 120

Tuyển  18 Nam láng sàn bê tông tại FUKUOKA

Tuyển 18 Nam láng sàn bê tông tại FUKUOKA

Ngày thi : 9/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.864 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Ngày thi : 9/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 131.624 Yên

Số lượng : 29

Tuyển 40 Nam làm thùng catton tại AICHIKEN

Tuyển 40 Nam làm thùng catton tại AICHIKEN

Ngày thi : 10/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.858 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 Nam lắp của kính tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam lắp của kính tại SAITAMA

Ngày thi : 22/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Ngày thi : 22/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.250 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 16 Nam làm cốp pha tại HOKKAIDO

Tuyển 16 Nam làm cốp pha tại HOKKAIDO

Ngày thi : 18/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 147.333 Yên

Số lượng : 16

Tuyển 15 Nam tháo lắp giàn giáo tại SAITAMA

Tuyển 15 Nam tháo lắp giàn giáo tại SAITAMA

Ngày thi : 25/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 15

Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Ngày thi : 24/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 9 nam chế tác dụng cụ gia đình tại HOKKAIDO

Tuyển 9 nam chế tác dụng cụ gia đình tại HOKKAIDO

Ngày thi : 21/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.130 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 30 Nam chăn nuôi heo tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam chăn nuôi heo tại HOKKAIDO

Ngày thi : 12/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.800 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Tuyển 27 Nam đóng gói công nghiệp tại OITA

Ngày thi : 16/05/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.667 Yên

Số lượng : 27

phone 0981 885 885