Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Ngày thi : 7/6//2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

Ngày thi : 10/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.300 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Ngày thi : 22/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.250 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Tuyển 144 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại CHIBA

Ngày thi : 8/6/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 144

Tuyển 50 Nam lắp của kính tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam lắp của kính tại SAITAMA

Ngày thi : 22/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.852 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/5/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 40 Nam làm thùng catton tại AICHIKEN

Tuyển 40 Nam làm thùng catton tại AICHIKEN

Ngày thi : 10/6/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.858 Yên

Số lượng : 40

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Tuyển 50 Nữ kiểm tra vacxin tại TOKYO

Ngày thi : 5/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Tuyển 30 Nữ In Ấn sản phẩm tại YAMAGATA

Ngày thi : 3/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nữ điều dưỡng tại AICHIKEN

Ngày thi : 23/6/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 21