SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Ngày thi : 25/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 48

HÀN XÌ

HÀN XÌ

Ngày thi : 15/052019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.232 Yên

Số lượng : 3

TUYỂN 87 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 87 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 15/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 87

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 10/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.658 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 189,000 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 11/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 9

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

Ngày thi : 21/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 122.000 Yên

Số lượng : 15

TUYỂN 6 NAM  VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

TUYỂN 6 NAM VÀ 3 NỮ ĐI ĐƠN LÁT GẠCH VUÔNG

Ngày thi : 27/05/2019

Giới tính : Nam và Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN  36 NAM XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA, NARA, KYOTO, FUKUI - NHẬT BẢN

TUYỂN 36 NAM XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA, NARA, KYOTO, FUKUI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/5/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

phone 0981 885 885