GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Ngày thi : 16/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 162.443 Yên

Số lượng : 27

THỰC PHẨM

THỰC PHẨM

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.538 Yên

Số lượng : 18

MỘC XÂY DỰNG

MỘC XÂY DỰNG

Ngày thi : 18/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.467 Yên

Số lượng : 6

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 20/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 166.400 Yên

Số lượng : 9

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2018

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 135.243 Yên

Số lượng : 36

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày thi : 17/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.654 Yên

Số lượng : 12

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi : 24/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.055 Yên

Số lượng : 18

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 25/11/2018

Giới tính : Nam, Nữ

Lương cơ bản : 134.850 Yên

Số lượng : 45

 TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 210 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI OKINAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.000 Yên

Số lượng : 210

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Ngày thi : 9/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.328 Yên

Số lượng : 12

XÂY DỰNG

XÂY DỰNG

Ngày thi : 14/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 151.000 Yên

Số lượng : 18

GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Ngày thi : 18/11/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 142.520 --> 157.733 Yên

Số lượng : 70

phone 0981 885 885