XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 6

SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.500 Yên

Số lượng : 30

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.862 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 26/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 90.288 Yên

Số lượng : 60

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 130.476 Yên

Số lượng : 28

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Ngày thi : 26/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 131.722 Yên

Số lượng : 24

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 23/9/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 127.952 Yên

Số lượng : 24

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

Ngày thi : 5/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

THI CÔNG CỐT THÉP

THI CÔNG CỐT THÉP

Ngày thi : 03/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 9

SƠN TỔNG HỢP

SƠN TỔNG HỢP

Ngày thi : 21/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 9

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.721 Yên

Số lượng : 18

phone 0981 336 339