Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại GIFU

Ngày thi : 17/08//2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Tuyển 50 Nam hàn bán tự động tại SAITAMA

Ngày thi : 22/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.250 Yên

Số lượng : 50

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Tuyển 29 Nam hàn dụng cụ thể dục tại KAGAWA

Ngày thi : 09/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 131.624 Yên

Số lượng : 29

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ hộ lý, điều dưỡng tại TOKYO

Ngày thi : 24/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 183.600 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Tuyển 60 Nam thi công cốt thép tại SHIGA

Ngày thi : 15/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.852 Yên

Số lượng : 60

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 04/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 6

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Tuyển 60 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại TOKYO

Ngày thi : 30/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.262 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Tuyển 50 Nữ đóng gói rau củ tại CHIBA

Ngày thi : 27/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 147.355 Yên

Số lượng : 50

  TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HOKKAIDO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/082018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 144.000 Yên

Số lượng : 36

 TUYỂN 21 NAM VẬN HÀNH MÁY MÓC PHAY - HOÀN THIỆN KHUÔN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VẬN HÀNH MÁY MÓC PHAY - HOÀN THIỆN KHUÔN TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 26/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.696 Yên

Số lượng : 21

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

Ngày thi : 18/08/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.300 Yên

Số lượng : 20

phone 0981 885 885