TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NAM LÀM PHÂN PHÁT HÀNG HÓA TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 5/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ LÀM MAY TẠI FUKUOKA, NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/10/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.500 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Tuyển 25 Nam lắp ráp giàn giáo tại AKITA

Ngày thi : 18/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165000 Yên

Số lượng : 25

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Tuyển 09 Nam hàn bán tự động tại OSAKA

Ngày thi : 22/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.250 Yên

Số lượng : 9

MỘC CỐT PHA

MỘC CỐT PHA

Ngày thi : 23/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 169.158 Yên

Số lượng : 12

HÀN GIÀN GIÁO

HÀN GIÀN GIÁO

Ngày thi : 10/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 9

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

Ngày thi : 5/11/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 95

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 09/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 59

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 18

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ

Ngày thi : 15/11//2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

LÁI MÃY XÚC TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 12/11/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 175.000 Yên

Số lượng : 12

phone 0981 885 885