Tuyển 09 Nữ trồng, chăm sóc, Thu hoạch nông sản

Tuyển 09 Nữ trồng, chăm sóc, Thu hoạch nông sản

Ngày thi : 04/08/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CANON TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 139.600 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Tuyển 60 Nữ may mặc tại AKITA

Ngày thi : 27/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 20 Nữ làm đóng gói công nghiệp 1 năm

Tuyển 20 Nữ làm đóng gói công nghiệp 1 năm

Ngày thi : 24/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Tuyển 204 Nữ chế biến thực phẩm tại siêu thị Nhật Bản

Ngày thi : 31/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.050 Yên

Số lượng : 204

 TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP CÁC LOẠI LINH KIỆN MÁY ĐO TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 30/07/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 148.258 Yên

Số lượng : 15

SỬA CHỮA Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

SỬA CHỮA Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 137.000 Yên

Số lượng : 6

 TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 07/09/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.793 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 15 NAM VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LÀM LẠNH TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 06/09/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.696 Yên

Số lượng : 15

 TUYỂN 15 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUSHIMA

TUYỂN 15 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUSHIMA

Ngày thi : 13/07/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 15

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

20 Nam lắp ráp linh kiện ô tô tại MIE

Ngày thi : 8/07/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 166.300 Yên

Số lượng : 20

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 06 NAM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 04/07/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 6

phone 0981 885 885