LÁI MÃY XÚC

LÁI MÃY XÚC

Ngày thi : 28/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 08/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 127.952 Yên

Số lượng : 24

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi : 26/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 90.288 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Tuyển 20 Nữ điều dưỡng tại Tokyo

Ngày thi : 28/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 20

Tuyển 30 Nữ may mặc truyền thống tại Yamagata

Tuyển 30 Nữ may mặc truyền thống tại Yamagata

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 135.792 Yên

Số lượng : 30

ÉP NHỰA

ÉP NHỰA

Ngày thi : 24/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 145.247 Yên

Số lượng : 18

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 9

SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Ngày thi : 21/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi : 21/10/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 6

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

MAY ÁO SƠ MI,ÁO PHÔNG

Ngày thi : 09/11/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.500 Yên

Số lượng : 30

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

Ngày thi : 04/10/2018

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.862 Yên

Số lượng : 6

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi : 21/9/2018

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 130.476 Yên

Số lượng : 28

phone 0981 885 885