Tuyển 09 Nam làm thùng catton tại Aichiken

Tuyển 09 Nam làm thùng catton tại Aichiken

Ngày thi : 02/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.858 Yên

Số lượng : 9

HOÀN THIỆN NỘI THÂT LÀM THẠCH CAO

HOÀN THIỆN NỘI THÂT LÀM THẠCH CAO

Ngày thi : 25/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.200 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/02/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132,414 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI KAGAWA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/02/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.971 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Tuyển 21 Nam làm mộc nội thất tại AICHIKEN

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.373 Yên

Số lượng : 21

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Tuyển 9 Nam chế tác gỗ 1 năm tại FUKUSHIMA

Ngày thi : 12/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 09 NAM VÀ 21 NỮ ĐÓNG GÓI LINH KIỆN, SÁCH, QUÀ TẶNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 150.793 Yên

Số lượng : 30

 TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 21 NAM VÀ 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 12/01/2019

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 125.000 Yên

Số lượng : 45

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Ngày thi : 17/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 30

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

SƠN KIM LOẠI TẠI CHI BA

Ngày thi : 12/01/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 173.333 Yên

Số lượng : 18

phone 0981 885 885