Trà Vinh hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động

Trà Vinh hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động

date 03/01/2018 view 110

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động. Tỉnh Trà Vinh đã có các chính sách hỗ trợ về nhiều mặt. Cụ thể, chính quyền tỉnh Trà Vinh đã thông qua đề án Hồ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng giai...

Xuất khẩu lao động tại Nam Định: Hướng làm giàu bền vững

Xuất khẩu lao động tại Nam Định: Hướng làm giàu bền vững

date 03/01/2018 view 124

Nam Định nằm ở khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng, có truyền thống canh tác nông nghiệp lâu đời. Tỉnh có 9 huyện và một thành phố, mật độ dân số cao. Đây là cơ sở hình thành nguồn lao động trẻ, dồi dào cho Nam Định. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức về vấn...

Công bố tăng mức lương tối thiểu 47 tỉnh thành Nhật bản năm 2017

Công bố tăng mức lương tối thiểu 47 tỉnh thành Nhật bản năm 2017

date 03/01/2018 view 737

Nhật Bản quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với mức sống khác nhau tùy từng vùng. Chính vì vậy thu nhập từng vùng cũng khác nhau theo quy định của chính phủ. Gần đây chính phủ Nhật Bản đã họp cùng Bộ Y Tế, Lao động và Phúc lợi...

phone 0981 885 885