Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xây dựng 16/11/2018 Nam 162.443 Yên 27 detail
Thực phẩm 17/11/2018 Nữ 151.538 Yên 18 detail
Mộc 18/11/2018 Nam 138.467 Yên 6 detail
Nông Nghiệp 20/11/2018 Nữ 166.400 Yên 9 detail
Thực phẩm 25/11/2018 Nam, Nữ 135.243 Yên 36 detail
Điều dưỡng 17/11/2018 Nữ 155.654 Yên 12 detail
Ô tô 24/11/2018 Nam 155.055 Yên 18 detail
Thực phẩm 25/11/2018 Nam, Nữ 134.850 Yên 45 detail
Nông Nghiệp 9/11/2018 Nữ 141.328 Yên 12 detail
VSTN 09/11/2018 Nữ 128.000 Yên 210 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Kỹ Sư IT 09/10/2018 Nam 190.000 Yên 60 detail
May mặc 27/06/2018 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Điện tử 15/06/2018 Nam 196.000 Yên 9 detail
Điện tử 02/05/2018 Nam 241.000 Yên 15 detail
Xây dựng 21/04/2018 Nam 190000 Yên 18 detail
Cơ khí 27/04/2018 Nam/Nữ 195000 Yên 14 detail
Kỹ sư XD 18/02/2018 Nam 220.000 Yên 6 detail
Kỹ sư XD 26/02/2018 Nam 195.000 Yên 15 detail
Nông Nghiệp 31/02/2018 Nam 140.000 Yên 10 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xây dựng 16/11/2018 Nam 162.443 Yên 27 detail
Mộc 18/11/2018 Nam 138.467 Yên 6 detail
Ô tô 24/11/2018 Nam 155.055 Yên 18 detail
Xây dựng 14/11/2018 Nam 151.000 Yên 18 detail
Xây dựng 18/11/2018 Nam 142.520 --> 157.733 Yên 70 detail
Đúc nhựa 21/11/2018 Nam 122.000 Yên 15 detail
Thực phẩm 10/11/2018 Nam 147.560 Yên 18 detail
Mộc 5/11/2018 Nam 148.544 Yên 12 detail
Mộc 23/10/2018 Nam 169.158 Yên 12 detail
Hàn Xì 10/11/2018 Nam 160.000 Yên 9 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 17/11/2018 Nữ 151.538 Yên 18 detail
Nông Nghiệp 20/11/2018 Nữ 166.400 Yên 9 detail
Điều dưỡng 17/11/2018 Nữ 155.654 Yên 12 detail
Nông Nghiệp 9/11/2018 Nữ 141.328 Yên 12 detail
VSTN 09/11/2018 Nữ 128.000 Yên 210 detail
Công xưởng 5/11/2018 Nữ 144.342 Yên 6 detail
Cơ khí 17/11/2018 Nữ 155.654 Yên 9 detail
Nông Nghiệp 3/11/2018 Nữ 131.064 Yên 9 detail
Đóng gói 6/11/2018 Nữ 147.473 Yên 27 detail
Công xưởng 24/10/2018 Nữ 145.247 Yên 18 detail

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh Lê: 0981.885.885

Ms. Phan Nam: 0981 336 339

Ms. Huyền Anh: 0987.346.892

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức - Sự kiện

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh Lê: 0981.885.885

Ms. Phan Nam: 0981 336 339

Ms. Huyền Anh: 0987.346.892

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)
phone 0981 885 885