Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Công xưởng 24/10/2018 Nữ 145.247 Yên 18 detail
XDTH 21/10/2018 Nam 156.000 Yên 6 detail
Xây dựng 21/10/2018 Nam 153.773 Yên 9 detail
May mặc 09/11/2018 Nữ 128.500 Yên 30 detail
Công xưởng 04/10/2018 Nữ 141.862 Yên 6 detail
Thủy Sản 26/10/2018 Nữ 90.288 Yên 60 detail
Thực phẩm 21/9/2018 Nam/Nữ 130.476 Yên 28 detail
1 Năm 26/9/2018 Nữ 131.722 Yên 24 detail
Thực phẩm 08/11/2018 Nữ 127.952 Yên 24 detail
Đúc nhựa 5/10/2018 Nữ 160.000 Yên 95 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Kỹ Sư IT 09/10/2018 Nam 190.000 Yên 60 detail
May mặc 27/06/2018 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Điện tử 15/06/2018 Nam 196.000 Yên 9 detail
Điện tử 02/05/2018 Nam 241.000 Yên 15 detail
Xây dựng 21/04/2018 Nam 190000 Yên 18 detail
Cơ khí 27/04/2018 Nam/Nữ 195000 Yên 14 detail
Kỹ sư XD 18/02/2018 Nam 220.000 Yên 6 detail
Kỹ sư XD 26/02/2018 Nam 195.000 Yên 15 detail
Nông Nghiệp 31/02/2018 Nam 140.000 Yên 10 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
XDTH 21/10/2018 Nam 156.000 Yên 6 detail
Xây dựng 21/10/2018 Nam 153.773 Yên 9 detail
Thực phẩm 21/9/2018 Nam/Nữ 130.476 Yên 28 detail
Xây dựng 03/10/2018 Nam 180.000 Yên 9 detail
Cơ khí 04/10/2018 Nam 157.721 Yên 18 detail
Sơn XD 12/10/2018 Nam 173.333 Yên 9 detail
Nội thất 28/09/2018 Nam 211.200 Yên 9 detail
Nội thất 23/09/2018 Nam 157.000 Yên 90 detail
Công xưởng 23/09/2018 Nam 157.000 Yên 90 detail
Công xưởng 15/9//2018 Nam 165.376 Yên 15 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Công xưởng 24/10/2018 Nữ 145.247 Yên 18 detail
May mặc 09/11/2018 Nữ 128.500 Yên 30 detail
Công xưởng 04/10/2018 Nữ 141.862 Yên 6 detail
Thủy Sản 26/10/2018 Nữ 90.288 Yên 60 detail
1 Năm 26/9/2018 Nữ 131.722 Yên 24 detail
Thực phẩm 08/11/2018 Nữ 127.952 Yên 24 detail
Đúc nhựa 5/10/2018 Nữ 160.000 Yên 95 detail
1 Năm 12/9/2018 Nữ 128.289 Yên 12 detail
May mặc 20/09/2018 Nam/Nữ 135.040 Yên 9 detail
Công xưởng 13/9/2018 Nữ 141.050 Yên 30 detail

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh: 0981.885.885

Ms. Nam: 0981 336 339

Ms. Hà: 0983.886.283

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức - Sự kiện

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh: 0981.885.885

Ms. Nam: 0981 336 339

Ms. Hà: 0983.886.283

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)
phone 0981 885 885