Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 08/05/2018 Nữ 144.213 Yên 20 detail
Đóng gói 16/05/2018 Nam 138.667 Yên 19 detail
Thủy Sản 29/05/2018 Nam/Nữ 144.200 Yên 150 detail
Công xưởng 12/05/2018 Nữ 147.000 Yên 60 detail
Đúc nhựa 18/05/2018 Nam 156.000 Yên 18 detail
Mộc 05/05/2018 Nam 148.373 Yên 21 detail
Thực phẩm 26/04/2018 Nam/Nữ 138.207 Yên 36 detail
Hàn Xì 25/04/2018 Nam 150.000 Yên 18 detail
Lái máy XD 29/04/2018 Nam 159.564 Yên 21 detail
Ô tô 25/04/2018 Nam 155.200 Yên 15 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xây dựng 21/04/2018 Nam 190000 Yên 18 detail
Cơ khí 27/04/2018 Nam/Nữ 195000 Yên 14 detail
Kỹ sư XD 18/02/2018 Nam 220.000 Yên 6 detail
Kỹ sư XD 26/02/2018 Nam 195.000 Yên 15 detail
Nông Nghiệp 31/02/2018 Nam 140.000 Yên 10 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Đóng gói 16/05/2018 Nam 138.667 Yên 19 detail
Đúc nhựa 18/05/2018 Nam 156.000 Yên 18 detail
Mộc 05/05/2018 Nam 148.373 Yên 21 detail
Thực phẩm 26/04/2018 Nam/Nữ 138.207 Yên 36 detail
Hàn Xì 25/04/2018 Nam 150.000 Yên 18 detail
Lái máy XD 29/04/2018 Nam 159.564 Yên 21 detail
Ô tô 25/04/2018 Nam 155.200 Yên 15 detail
Ô tô 18/04/2018 Nam 143.200 Yên 20 detail
1 Năm 27/04/2018 Nam 143.780 Yên 19 detail
Cơ khí 23/04/2018 Nam 164.696 Yên 68 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 08/05/2018 Nữ 144.213 Yên 20 detail
Thủy Sản 29/05/2018 Nam/Nữ 144.200 Yên 150 detail
Công xưởng 12/05/2018 Nữ 147.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 29/04/2018 Nữ 152.294 Yên 40 detail
Công xưởng 02//05/2018 Nam/Nữ 152.294 Yên 30 detail
Thực phẩm 01/05/2018 Nữ 149.294 Yên 20 detail
May mặc 26/05/2018 Nữ 146.294 Yên 90 detail
Đóng gói 16/05/2018 Nữ 138.667 Yên 19 detail
Đóng gói 26/04/2018 Nữ 143.500 Yên 30 detail
Thủy Sản 28/04/2018 Nữ 155.365 Yên 75 detail

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr.Thịnh: 0981.885.885

Ms Ngân: 0982.745.609

Mr. Ngọc: 0165.262.8711

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức - Sự kiện

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr.Thịnh: 0981.885.885

Ms Ngân: 0982.745.609

Mr. Ngọc: 0165.262.8711

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)