Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Điện tử 12/08/2018 Nữ 139.600 Yên 20 detail
Điện tử 30/08/2018 Nữ 148.258 Yên 15 detail
Ô tô 25/08/2018 Nam 137.000 Yên 6 detail
Đóng gói 07/09/2018 Nam/Nữ 150.793 Yên 30 detail
Công xưởng 06/09/2018 Nam 150.696 Yên 15 detail
Thực phẩm 13/08/2018 Nam 147.000 Yên 15 detail
Ô tô 04/09/2018 Nam 170.000 Yên 6 detail
Thực phẩm 12/09/2018 Nam/Nữ 125.000 Yên 45 detail
In ấn 24/06/2018 Nam/Nữ 139.600 Yên 45 detail
Cơ khí 26/08/2018 Nam 154.696 Yên 21 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
May mặc 27/06/2018 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Điện tử 15/06/2018 Nam 196.000 Yên 9 detail
Điện tử 02/05/2018 Nam 241.000 Yên 15 detail
Xây dựng 21/04/2018 Nam 190000 Yên 18 detail
Cơ khí 27/04/2018 Nam/Nữ 195000 Yên 14 detail
Kỹ sư XD 18/02/2018 Nam 220.000 Yên 6 detail
Kỹ sư XD 26/02/2018 Nam 195.000 Yên 15 detail
Nông Nghiệp 31/02/2018 Nam 140.000 Yên 10 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Ô tô 25/08/2018 Nam 137.000 Yên 6 detail
Đóng gói 07/09/2018 Nam/Nữ 150.793 Yên 30 detail
Công xưởng 06/09/2018 Nam 150.696 Yên 15 detail
Thực phẩm 13/08/2018 Nam 147.000 Yên 15 detail
Ô tô 04/09/2018 Nam 170.000 Yên 6 detail
Thực phẩm 12/09/2018 Nam/Nữ 125.000 Yên 45 detail
In ấn 24/06/2018 Nam/Nữ 139.600 Yên 45 detail
Cơ khí 26/08/2018 Nam 154.696 Yên 21 detail
Xây dựng 18/6/2018 Nam 147.333 Yên 16 detail
Ô tô 18/08/2018 Nam 166.300 Yên 20 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Điện tử 12/08/2018 Nữ 139.600 Yên 20 detail
Điện tử 30/08/2018 Nữ 148.258 Yên 15 detail
Thủy Sản 27/082018 Nữ 144.000 Yên 36 detail
May mặc 13/7/2018 Nữ 128.500 Yên 33 detail
Điện tử 1/6/2018 Nữ 128.000 Yên 12 detail
Thực phẩm 17/08//2018 Nữ 151.400 Yên 30 detail
Chăn nuôi 20/06/2018 Nữ 140.400 Yên 30 detail
Thực phẩm 8/6/2018 Nam/Nữ 145.000 Yên 144 detail
May mặc 27/08/2018 Nữ 135.792 Yên 60 detail
Y, Dược 5/6/2018 Nữ 150.000 Yên 50 detail

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh: 0981.885.885

Mr. Quang: 0936.133.889

Ms. Hà: 0983.886.283

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức - Sự kiện

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

Mr. Thịnh: 0981.885.885

Mr. Quang: 0936.133.889

Ms. Hà: 0983.886.283

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)
phone 0981 885 885